vg99
vg99
vg99
vg99
vg99

XSMB 200 Ngày - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 200 Ngày


vg99 vg99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01-06-2023
Đặc biệtĐB
95921
Giải nhấtG1
60072
Giải nhìG2
60772
42018
Giải baG3
90528
85129
93364
58075
83241
77085
Giải tưG4
6817
1204
2635
4543
Giải nămG5
3317
1198
1200
4091
1777
7879
Giải sáuG6
188
582
598
Giải bảyG7
81
27
71
20
Ký tự đặc biệtKT
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG
Đầu Đuôi
000, 040, 4
117, 17, 187, 7, 8
220, 21, 27, 28, 290, 1, 7, 8, 9
3355
441, 431, 3
5
6644
771, 72, 72, 75, 77, 791, 2, 2, 5, 7, 9
881, 82, 85, 881, 2, 5, 8
991, 98, 981, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31-05-2023
Đặc biệtĐB
88961
Giải nhấtG1
40956
Giải nhìG2
31944
49287
Giải baG3
19424
05612
78426
30296
38763
87816
Giải tưG4
9466
8678
4184
2567
Giải nămG5
7313
3260
1908
1779
7508
4262
Giải sáuG6
169
307
843
Giải bảyG7
87
02
22
91
Ký tự đặc biệtKT
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH
Đầu Đuôi
002, 07, 08, 082, 7, 8, 8
112, 13, 162, 3, 6
222, 24, 262, 4, 6
3
443, 443, 4
5566
660, 61, 62, 63, 66, 67, 690, 1, 2, 3, 6, 7, 9
778, 798, 9
884, 87, 874, 7, 7
991, 961, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30-05-2023
Đặc biệtĐB
20765
Giải nhấtG1
15037
Giải nhìG2
35868
93065
Giải baG3
57840
39646
93650
76407
80500
27833
Giải tưG4
7861
9818
7371
0560
Giải nămG5
7185
0130
9462
2951
0104
1993
Giải sáuG6
287
387
650
Giải bảyG7
96
60
37
21
Ký tự đặc biệtKT
12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK
Đầu Đuôi
000, 04, 070, 4, 7
1188
2211
330, 33, 37, 370, 3, 7, 7
440, 460, 6
550, 50, 510, 0, 1
660, 60, 61, 62, 65, 65, 680, 0, 1, 2, 5, 5, 8
7711
885, 87, 875, 7, 7
993, 963, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29-05-2023
Đặc biệtĐB
85867
Giải nhấtG1
98338
Giải nhìG2
10638
56467
Giải baG3
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải tưG4
6742
1749
8665
0992
Giải nămG5
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải sáuG6
948
191
615
Giải bảyG7
78
91
21
34
Ký tự đặc biệtKT
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL
Đầu Đuôi
0
115, 155, 5
221, 23, 261, 3, 6
334, 36, 37, 38, 384, 6, 7, 8, 8
442, 42, 42, 48, 49, 492, 2, 2, 8, 9, 9
5533
665, 65, 67, 675, 5, 7, 7
771, 781, 8
8
991, 91, 92, 941, 1, 2, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28-05-2023
Đặc biệtĐB
79459
Giải nhấtG1
32985
Giải nhìG2
36739
28089
Giải baG3
00824
84828
31874
10126
29991
97383
Giải tưG4
9781
9537
5387
9377
Giải nămG5
7327
8876
8618
0448
3320
6967
Giải sáuG6
972
313
256
Giải bảyG7
71
50
32
80
Ký tự đặc biệtKT
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
Đầu Đuôi
0
113, 183, 8
220, 24, 26, 27, 280, 4, 6, 7, 8
332, 37, 392, 7, 9
4488
550, 56, 590, 6, 9
6677
771, 72, 74, 76, 771, 2, 4, 6, 7
880, 81, 83, 85, 87, 890, 1, 3, 5, 7, 9
9911
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27-05-2023
Đặc biệtĐB
96237
Giải nhấtG1
71344
Giải nhìG2
42533
09954
Giải baG3
96746
15579
95688
52419
28175
26519
Giải tưG4
6364
8867
3211
1681
Giải nămG5
1698
8940
8762
7901
5425
2843
Giải sáuG6
849
191
024
Giải bảyG7
76
31
54
45
Ký tự đặc biệtKT
2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN
Đầu Đuôi
0011
111, 19, 191, 9, 9
224, 254, 5
331, 33, 371, 3, 7
440, 43, 44, 45, 46, 490, 3, 4, 5, 6, 9
554, 544, 4
662, 64, 672, 4, 7
775, 76, 795, 6, 9
881, 881, 8
991, 981, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26-05-2023
Đặc biệtĐB
36191
Giải nhấtG1
12247
Giải nhìG2
74125
55916
Giải baG3
50939
18172
11720
73339
73686
22536
Giải tưG4
1413
7656
2151
9010
Giải nămG5
3208
7195
4948
3210
9463
0955
Giải sáuG6
188
203
342
Giải bảyG7
53
31
11
03
Ký tự đặc biệtKT
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Đầu Đuôi
003, 03, 083, 3, 8
110, 10, 11, 13, 160, 0, 1, 3, 6
220, 250, 5
331, 36, 39, 391, 6, 9, 9
442, 47, 482, 7, 8
551, 53, 55, 561, 3, 5, 6
6633
7722
886, 886, 8
991, 951, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25-05-2023
Đặc biệtĐB
20319
Giải nhấtG1
70232
Giải nhìG2
29500
71249
Giải baG3
16884
99881
28251
71786
97777
82108
Giải tưG4
7537
2802
9443
3856
Giải nămG5
2521
5532
2000
7987
9291
0000
Giải sáuG6
369
815
984
Giải bảyG7
67
74
96
89
Ký tự đặc biệtKT
5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ
Đầu Đuôi
000, 00, 00, 02, 080, 0, 0, 2, 8
115, 195, 9
2211
332, 32, 372, 2, 7
443, 493, 9
551, 561, 6
667, 697, 9
774, 774, 7
881, 84, 84, 86, 87, 891, 4, 4, 6, 7, 9
991, 961, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24-05-2023
Đặc biệtĐB
19966
Giải nhấtG1
59476
Giải nhìG2
65345
58041
Giải baG3
20304
95694
17344
72216
32696
67352
Giải tưG4
1785
1474
3062
2264
Giải nămG5
5454
4067
9087
2101
9117
9472
Giải sáuG6
073
840
164
Giải bảyG7
80
87
95
63
Ký tự đặc biệtKT
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR
Đầu Đuôi
001, 041, 4
116, 176, 7
2
3
440, 41, 44, 450, 1, 4, 5
552, 542, 4
662, 63, 64, 64, 66, 672, 3, 4, 4, 6, 7
772, 73, 74, 762, 3, 4, 6
880, 85, 87, 870, 5, 7, 7
994, 95, 964, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23-05-2023
Đặc biệtĐB
95972
Giải nhấtG1
02366
Giải nhìG2
43590
56621
Giải baG3
19195
14216
52782
53347
92819
99789
Giải tưG4
0740
6907
5957
8967
Giải nămG5
4851
8691
5830
7301
6230
3908
Giải sáuG6
882
890
258
Giải bảyG7
61
27
17
44
Ký tự đặc biệtKT
5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST
Đầu Đuôi
001, 07, 081, 7, 8
116, 17, 196, 7, 9
221, 271, 7
330, 300, 0
440, 44, 470, 4, 7
551, 57, 581, 7, 8
661, 66, 671, 6, 7
7722
882, 82, 892, 2, 9
990, 90, 91, 950, 0, 1, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22-05-2023
Đặc biệtĐB
32754
Giải nhấtG1
68161
Giải nhìG2
72017
98904
Giải baG3
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải tưG4
5492
5227
1493
2338
Giải nămG5
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải sáuG6
890
019
282
Giải bảyG7
50
34
15
65
Ký tự đặc biệtKT
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Đầu Đuôi
004, 07, 09, 094, 7, 9, 9
114, 15, 17, 194, 5, 7, 9
2277
334, 384, 8
440, 430, 3
550, 53, 54, 57, 590, 3, 4, 7, 9
661, 63, 651, 3, 5
7
882, 842, 4
990, 92, 93, 970, 2, 3, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21-05-2023
Đặc biệtĐB
45297
Giải nhấtG1
72064
Giải nhìG2
86140
42405
Giải baG3
12766
10977
02349
28754
38605
04496
Giải tưG4
2441
4197
6793
6975
Giải nămG5
2742
8421
5142
4290
9043
7521
Giải sáuG6
733
013
729
Giải bảyG7
39
70
76
50
Ký tự đặc biệtKT
12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV
Đầu Đuôi
005, 055, 5
1133
221, 21, 291, 1, 9
333, 393, 9
440, 41, 42, 42, 43, 490, 1, 2, 2, 3, 9
550, 540, 4
664, 664, 6
770, 75, 76, 770, 5, 6, 7
8
990, 93, 96, 97, 970, 3, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20-05-2023
Đặc biệtĐB
70452
Giải nhấtG1
64077
Giải nhìG2
44767
24888
Giải baG3
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải tưG4
0445
1674
9879
7857
Giải nămG5
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải sáuG6
956
370
377
Giải bảyG7
99
33
04
27
Ký tự đặc biệtKT
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Đầu Đuôi
001, 041, 4
1
2277
330, 33, 34, 34, 370, 3, 4, 4, 7
4455
552, 56, 57, 572, 6, 7, 7
662, 672, 7
770, 74, 77, 77, 79, 790, 4, 7, 7, 9, 9
883, 83, 883, 3, 8
995, 97, 995, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19-05-2023
Đặc biệtĐB
22317
Giải nhấtG1
14150
Giải nhìG2
33733
51891
Giải baG3
82756
21657
15856
86311
41587
54889
Giải tưG4
4351
1152
9815
0486
Giải nămG5
4906
9531
2902
2863
2086
1971
Giải sáuG6
187
478
712
Giải bảyG7
56
36
66
29
Ký tự đặc biệtKT
16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY
Đầu Đuôi
002, 062, 6
111, 12, 15, 171, 2, 5, 7
2299
331, 33, 361, 3, 6
4
550, 51, 52, 56, 56, 56, 570, 1, 2, 6, 6, 6, 7
663, 663, 6
771, 781, 8
886, 86, 87, 87, 896, 6, 7, 7, 9
9911
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18-05-2023
Đặc biệtĐB
22632
Giải nhấtG1
63943
Giải nhìG2
01119
19532
Giải baG3
76856
89482
64227
00562
01641
85632
Giải tưG4
7352
8616
7828
8053
Giải nămG5
5572
8328
8721
7637
2872
6281
Giải sáuG6
990
054
631
Giải bảyG7
18
67
99
70
Ký tự đặc biệtKT
9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ
Đầu Đuôi
0
116, 18, 196, 8, 9
221, 27, 28, 281, 7, 8, 8
331, 32, 32, 32, 371, 2, 2, 2, 7
441, 431, 3
552, 53, 54, 562, 3, 4, 6
662, 672, 7
770, 72, 720, 2, 2
881, 821, 2
990, 990, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17-05-2023
Đặc biệtĐB
67949
Giải nhấtG1
88636
Giải nhìG2
86754
64824
Giải baG3
05541
89700
53672
75653
39193
12213
Giải tưG4
8776
3400
4612
5452
Giải nămG5
9839
4330
3544
6841
1618
1628
Giải sáuG6
979
049
813
Giải bảyG7
26
42
38
28
Ký tự đặc biệtKT
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA
Đầu Đuôi
000, 000, 0
112, 13, 13, 182, 3, 3, 8
224, 26, 28, 284, 6, 8, 8
330, 36, 38, 390, 6, 8, 9
441, 41, 42, 44, 49, 491, 1, 2, 4, 9, 9
552, 53, 542, 3, 4
6
772, 76, 792, 6, 9
8
9933
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16-05-2023
Đặc biệtĐB
19031
Giải nhấtG1
78859
Giải nhìG2
78392
19184
Giải baG3
08741
22539
53479
89302
45138
93780
Giải tưG4
6799
1870
9094
5813
Giải nămG5
5658
5031
1982
9514
0651
7630
Giải sáuG6
208
378
741
Giải bảyG7
63
37
82
49
Ký tự đặc biệtKT
2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB
Đầu Đuôi
002, 082, 8
113, 143, 4
2
330, 31, 31, 37, 38, 390, 1, 1, 7, 8, 9
441, 41, 491, 1, 9
551, 58, 591, 8, 9
6633
770, 78, 790, 8, 9
880, 82, 82, 840, 2, 2, 4
992, 94, 992, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15-05-2023
Đặc biệtĐB
90956
Giải nhấtG1
63262
Giải nhìG2
56387
17280
Giải baG3
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải tưG4
2320
0344
4038
5493
Giải nămG5
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải sáuG6
107
095
442
Giải bảyG7
53
71
80
05
Ký tự đặc biệtKT
1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC
Đầu Đuôi
000, 01, 02, 05, 06, 070, 1, 2, 5, 6, 7
1188
2200
330, 32, 38, 380, 2, 8, 8
442, 442, 4
553, 53, 56, 583, 3, 6, 8
661, 621, 2
7711
880, 80, 87, 870, 0, 7, 7
993, 953, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14-05-2023
Đặc biệtĐB
67753
Giải nhấtG1
19470
Giải nhìG2
84443
50523
Giải baG3
48507
10048
72799
01556
83623
77648
Giải tưG4
4096
6164
8307
8743
Giải nămG5
6036
2853
0517
5167
2679
3096
Giải sáuG6
454
812
208
Giải bảyG7
76
52
85
51
Ký tự đặc biệtKT
10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD
Đầu Đuôi
007, 07, 087, 7, 8
112, 172, 7
223, 233, 3
3366
443, 43, 48, 483, 3, 8, 8
551, 52, 53, 53, 54, 561, 2, 3, 3, 4, 6
664, 674, 7
770, 76, 790, 6, 9
8855
996, 96, 996, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13-05-2023
Đặc biệtĐB
19949
Giải nhấtG1
70603
Giải nhìG2
83105
86922
Giải baG3
04612
77933
98947
17393
21474
09615
Giải tưG4
4996
8991
7581
3443
Giải nămG5
2415
2468
9975
7844
5836
7768
Giải sáuG6
209
521
997
Giải bảyG7
68
90
08
10
Ký tự đặc biệtKT
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
Đầu Đuôi
003, 05, 08, 093, 5, 8, 9
110, 12, 15, 150, 2, 5, 5
221, 221, 2
333, 363, 6
443, 44, 47, 493, 4, 7, 9
5
668, 68, 688, 8, 8
774, 754, 5
8811
990, 91, 93, 96, 970, 1, 3, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12-05-2023
Đặc biệtĐB
84102
Giải nhấtG1
12141
Giải nhìG2
03914
59392
Giải baG3
89476
73718
53418
26470
04401
87540
Giải tưG4
9810
7384
5603
4657
Giải nămG5
1245
1444
2197
7581
5850
1090
Giải sáuG6
531
230
371
Giải bảyG7
43
75
65
00
Ký tự đặc biệtKT
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Đầu Đuôi
000, 01, 02, 030, 1, 2, 3
110, 14, 18, 180, 4, 8, 8
2
330, 310, 1
440, 41, 43, 44, 450, 1, 3, 4, 5
550, 570, 7
6655
770, 71, 75, 760, 1, 5, 6
881, 841, 4
990, 92, 970, 2, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11-05-2023
Đặc biệtĐB
63134
Giải nhấtG1
66488
Giải nhìG2
83106
50659
Giải baG3
64327
85253
06416
70969
92174
48990
Giải tưG4
8984
4436
1466
5849
Giải nămG5
8638
1964
7075
3741
1240
4458
Giải sáuG6
860
897
971
Giải bảyG7
55
78
73
80
Ký tự đặc biệtKT
11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG
Đầu Đuôi
0066
1166
2277
334, 36, 384, 6, 8
440, 41, 490, 1, 9
553, 55, 58, 593, 5, 8, 9
660, 64, 66, 690, 4, 6, 9
771, 73, 74, 75, 781, 3, 4, 5, 8
880, 84, 880, 4, 8
990, 970, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10-05-2023
Đặc biệtĐB
97996
Giải nhấtG1
66184
Giải nhìG2
81579
19025
Giải baG3
25267
82002
34364
80746
09850
02979
Giải tưG4
5509
2451
3535
0484
Giải nămG5
9156
1859
0249
6927
7902
2659
Giải sáuG6
556
891
491
Giải bảyG7
05
43
19
84
Ký tự đặc biệtKT
12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH
Đầu Đuôi
002, 02, 05, 092, 2, 5, 9
1199
225, 275, 7
3355
443, 46, 493, 6, 9
550, 51, 56, 56, 59, 590, 1, 6, 6, 9, 9
664, 674, 7
779, 799, 9
884, 84, 844, 4, 4
991, 91, 961, 1, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09-05-2023
Đặc biệtĐB
58546
Giải nhấtG1
87138
Giải nhìG2
70752
46168
Giải baG3
96208
31488
86067
22183
37859
54970
Giải tưG4
5523
1471
7978
9994
Giải nămG5
2767
1142
9742
9327
1226
7965
Giải sáuG6
921
554
160
Giải bảyG7
30
25
64
14
Ký tự đặc biệtKT
9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK
Đầu Đuôi
0088
1144
221, 23, 25, 26, 271, 3, 5, 6, 7
330, 380, 8
442, 42, 462, 2, 6
552, 54, 592, 4, 9
660, 64, 65, 67, 67, 680, 4, 5, 7, 7, 8
770, 71, 780, 1, 8
883, 883, 8
9944
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08-05-2023
Đặc biệtĐB
44481
Giải nhấtG1
08861
Giải nhìG2
02832
00516
Giải baG3
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải tưG4
6836
5645
2536
8583
Giải nămG5
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải sáuG6
441
909
144
Giải bảyG7
21
92
26
62
Ký tự đặc biệtKT
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
Đầu Đuôi
000, 090, 9
1166
221, 261, 6
332, 36, 362, 6, 6
440, 41, 44, 45, 480, 1, 4, 5, 8
5555
661, 62, 62, 621, 2, 2, 2
771, 711, 1
881, 83, 84, 841, 3, 4, 4
992, 93, 972, 3, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07-05-2023
Đặc biệtĐB
88060
Giải nhấtG1
04143
Giải nhìG2
28610
84265
Giải baG3
13198
37540
14699
88940
74267
27235
Giải tưG4
3713
8736
2531
9024
Giải nămG5
3384
1936
9737
4003
8660
1216
Giải sáuG6
887
368
121
Giải bảyG7
95
86
64
42
Ký tự đặc biệtKT
14RM-4RM-11RM-15RM-2RM-12RM
Đầu Đuôi
0033
110, 13, 160, 3, 6
221, 241, 4
331, 35, 36, 36, 371, 5, 6, 6, 7
440, 40, 42, 430, 0, 2, 3
5
660, 60, 64, 65, 67, 680, 0, 4, 5, 7, 8
7
884, 86, 874, 6, 7
995, 98, 995, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06-05-2023
Đặc biệtĐB
02904
Giải nhấtG1
87627
Giải nhìG2
84022
69837
Giải baG3
43316
26074
17200
07162
44168
45606
Giải tưG4
6611
3858
7560
8625
Giải nămG5
7551
8919
0927
7435
4397
8312
Giải sáuG6
438
142
508
Giải bảyG7
16
26
19
62
Ký tự đặc biệtKT
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
Đầu Đuôi
000, 04, 06, 080, 4, 6, 8
111, 12, 16, 16, 19, 191, 2, 6, 6, 9, 9
222, 25, 26, 27, 272, 5, 6, 7, 7
335, 37, 385, 7, 8
4422
551, 581, 8
660, 62, 62, 680, 2, 2, 8
7744
8
9977
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05-05-2023
Đặc biệtĐB
82647
Giải nhấtG1
95546
Giải nhìG2
39378
98658
Giải baG3
97994
13760
07192
61645
91254
34455
Giải tưG4
5511
4527
0642
4236
Giải nămG5
0155
7861
2259
0242
1787
5726
Giải sáuG6
432
624
534
Giải bảyG7
16
14
72
39
Ký tự đặc biệtKT
13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP
Đầu Đuôi
0
111, 14, 161, 4, 6
224, 26, 274, 6, 7
332, 34, 36, 392, 4, 6, 9
442, 42, 45, 46, 472, 2, 5, 6, 7
554, 55, 55, 58, 594, 5, 5, 8, 9
660, 610, 1
772, 782, 8
8877
992, 942, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04-05-2023
Đặc biệtĐB
81918
Giải nhấtG1
25824
Giải nhìG2
12136
10697
Giải baG3
61949
33310
79061
22400
85742
85067
Giải tưG4
1177
4922
6028
9883
Giải nămG5
4177
1011
8968
3260
7500
7006
Giải sáuG6
561
096
553
Giải bảyG7
87
35
49
42
Ký tự đặc biệtKT
12RQ-10RQ-6RQ-14RQ-3RQ-9RQ-16RQ-2RQ
Đầu Đuôi
000, 00, 060, 0, 6
110, 11, 180, 1, 8
222, 24, 282, 4, 8
335, 365, 6
442, 42, 49, 492, 2, 9, 9
5533
660, 61, 61, 67, 680, 1, 1, 7, 8
777, 777, 7
883, 873, 7
996, 976, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03-05-2023
Đặc biệtĐB
85576
Giải nhấtG1
51335
Giải nhìG2
81665
42261
Giải baG3
02390
74032
02490
49728
77920
86355
Giải tưG4
6100
4962
8993
4459
Giải nămG5
5312
8561
7613
8129
8389
1776
Giải sáuG6
880
237
406
Giải bảyG7
67
28
41
12
Ký tự đặc biệtKT
13RS-4RS-7RS-12RS-3RS-14RS
Đầu Đuôi
000, 060, 6
112, 12, 132, 2, 3
220, 28, 28, 290, 8, 8, 9
332, 35, 372, 5, 7
4411
555, 595, 9
661, 61, 62, 65, 671, 1, 2, 5, 7
776, 766, 6
880, 890, 9
990, 90, 930, 0, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02-05-2023
Đặc biệtĐB
00865
Giải nhấtG1
40456
Giải nhìG2
42008
20843
Giải baG3
65177
77430
46157
48808
12760
42502
Giải tưG4
2066
1981
7988
5669
Giải nămG5
1644
6108
7298
4086
4818
6593
Giải sáuG6
473
470
221
Giải bảyG7
70
61
52
02
Ký tự đặc biệtKT
7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT
Đầu Đuôi
002, 02, 08, 08, 082, 2, 8, 8, 8
1188
2211
3300
443, 443, 4
552, 56, 572, 6, 7
660, 61, 65, 66, 690, 1, 5, 6, 9
770, 70, 73, 770, 0, 3, 7
881, 86, 881, 6, 8
993, 983, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01-05-2023
Đặc biệtĐB
61820
Giải nhấtG1
92980
Giải nhìG2
75547
22089
Giải baG3
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải tưG4
3658
6406
0212
2988
Giải nămG5
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải sáuG6
389
974
716
Giải bảyG7
84
00
14
58
Ký tự đặc biệtKT
4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU
Đầu Đuôi
000, 01, 060, 1, 6
112, 14, 16, 182, 4, 6, 8
220, 220, 2
3
447, 48, 487, 8, 8
552, 58, 582, 8, 8
6655
771, 741, 4
880, 80, 84, 88, 89, 890, 0, 4, 8, 9, 9
991, 94, 981, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30-04-2023
Đặc biệtĐB
90819
Giải nhấtG1
14462
Giải nhìG2
46938
76537
Giải baG3
64883
87706
17676
03683
13446
65386
Giải tưG4
6589
1038
8701
2478
Giải nămG5
2368
5706
7865
8484
1913
5540
Giải sáuG6
027
311
663
Giải bảyG7
50
70
88
22
Ký tự đặc biệtKT
6RV-2RV-14RV-8RV-15RV-13RV
Đầu Đuôi
001, 06, 061, 6, 6
111, 13, 191, 3, 9
222, 272, 7
337, 38, 387, 8, 8
440, 460, 6
5500
662, 63, 65, 682, 3, 5, 8
770, 76, 780, 6, 8
883, 83, 84, 86, 88, 893, 3, 4, 6, 8, 9
9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29-04-2023
Đặc biệtĐB
54639
Giải nhấtG1
71291
Giải nhìG2
41698
59064
Giải baG3
63882
53656
95705
24224
25635
22662
Giải tưG4
8260
0406
4970
2455
Giải nămG5
1445
6930
6352
4790
5507
1824
Giải sáuG6
123
603
919
Giải bảyG7
91
31
29
21
Ký tự đặc biệtKT
12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX
Đầu Đuôi
003, 05, 06, 073, 5, 6, 7
1199
221, 23, 24, 24, 291, 3, 4, 4, 9
330, 31, 35, 390, 1, 5, 9
4455
552, 55, 562, 5, 6
660, 62, 640, 2, 4
7700
8822
990, 91, 91, 980, 1, 1, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28-04-2023
Đặc biệtĐB
13196
Giải nhấtG1
47757
Giải nhìG2
75260
25528
Giải baG3
62526
11485
39031
20967
51864
02270
Giải tưG4
8012
6085
1150
4819
Giải nămG5
0020
6500
1331
3462
5653
8899
Giải sáuG6
993
308
910
Giải bảyG7
24
38
96
66
Ký tự đặc biệtKT
19RY-6RY-17RY-9RY-18RY-8RY-7RY-16RY
Đầu Đuôi
000, 080, 8
110, 12, 190, 2, 9
220, 24, 26, 280, 4, 6, 8
331, 31, 381, 1, 8
4
550, 53, 570, 3, 7
660, 62, 64, 66, 670, 2, 4, 6, 7
7700
885, 855, 5
993, 96, 96, 993, 6, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27-04-2023
Đặc biệtĐB
80755
Giải nhấtG1
28579
Giải nhìG2
97673
33524
Giải baG3
85938
05886
47570
39895
91973
30964
Giải tưG4
5084
4957
4141
7474
Giải nămG5
2445
9443
4893
8832
2490
7827
Giải sáuG6
068
670
765
Giải bảyG7
74
02
50
16
Ký tự đặc biệtKT
11RZ-14RZ-15RZ-5RZ-8RZ-13RZ
Đầu Đuôi
0022
1166
224, 274, 7
332, 382, 8
441, 43, 451, 3, 5
550, 55, 570, 5, 7
664, 65, 684, 5, 8
770, 70, 73, 73, 74, 74, 790, 0, 3, 3, 4, 4, 9
884, 864, 6
990, 93, 950, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26-04-2023
Đặc biệtĐB
89675
Giải nhấtG1
47122
Giải nhìG2
87741
90868
Giải baG3
67189
59356
20187
85300
27642
74897
Giải tưG4
4117
8648
2445
1811
Giải nămG5
3606
9255
9511
2703
6045
1826
Giải sáuG6
148
330
095
Giải bảyG7
17
60
41
90
Ký tự đặc biệtKT
1QA-4QA-2QA-3QA-10QA-15QA
Đầu Đuôi
000, 03, 060, 3, 6
111, 11, 17, 171, 1, 7, 7
222, 262, 6
3300
441, 41, 42, 45, 45, 48, 481, 1, 2, 5, 5, 8, 8
555, 565, 6
660, 680, 8
7755
887, 897, 9
990, 95, 970, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25-04-2023
Đặc biệtĐB
85483
Giải nhấtG1
95809
Giải nhìG2
40929
91988
Giải baG3
44027
49981
53615
12157
65973
10644
Giải tưG4
6550
6342
6838
1286
Giải nămG5
6306
7235
4898
4217
4655
9170
Giải sáuG6
711
370
029
Giải bảyG7
06
58
25
66
Ký tự đặc biệtKT
11QB-2QB-3QB-12QB-1QB-7QB
Đầu Đuôi
006, 06, 096, 6, 9
111, 15, 171, 5, 7
225, 27, 29, 295, 7, 9, 9
335, 385, 8
442, 442, 4
550, 55, 57, 580, 5, 7, 8
6666
770, 70, 730, 0, 3
881, 83, 86, 881, 3, 6, 8
9988
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-04-2023
Đặc biệtĐB
42105
Giải nhấtG1
06909
Giải nhìG2
54521
44002
Giải baG3
05311
76581
98146
75329
02653
37386
Giải tưG4
8315
2375
1673
0403
Giải nămG5
2683
9581
3630
3726
0379
1451
Giải sáuG6
347
874
370
Giải bảyG7
48
86
10
63
Ký tự đặc biệtKT
15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC
Đầu Đuôi
002, 03, 05, 092, 3, 5, 9
110, 11, 150, 1, 5
221, 26, 291, 6, 9
3300
446, 47, 486, 7, 8
551, 531, 3
6633
770, 73, 74, 75, 790, 3, 4, 5, 9
881, 81, 83, 86, 861, 1, 3, 6, 6
9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23-04-2023
Đặc biệtĐB
71679
Giải nhấtG1
11948
Giải nhìG2
89314
26195
Giải baG3
31992
01338
97876
72042
28863
33582
Giải tưG4
6431
1496
3962
2888
Giải nămG5
4428
9325
3137
9739
8915
0551
Giải sáuG6
388
551
461
Giải bảyG7
06
16
53
35
Ký tự đặc biệtKT
9QD-6QD-11QD-3QD-4QD-12QD
Đầu Đuôi
0066
114, 15, 164, 5, 6
225, 285, 8
331, 35, 37, 38, 391, 5, 7, 8, 9
442, 482, 8
551, 51, 531, 1, 3
661, 62, 631, 2, 3
776, 796, 9
882, 88, 882, 8, 8
992, 95, 962, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-04-2023
Đặc biệtĐB
64652
Giải nhấtG1
14539
Giải nhìG2
92652
95297
Giải baG3
95663
75831
78042
71169
20553
16952
Giải tưG4
1443
5271
6924
9301
Giải nămG5
1177
8032
9908
2351
6303
1361
Giải sáuG6
261
724
234
Giải bảyG7
23
97
41
22
Ký tự đặc biệtKT
2QE-7QE-8QE-9QE-1QE-5QE
Đầu Đuôi
001, 03, 081, 3, 8
1
222, 23, 24, 242, 3, 4, 4
331, 32, 34, 391, 2, 4, 9
441, 42, 431, 2, 3
551, 52, 52, 52, 531, 2, 2, 2, 3
661, 61, 63, 691, 1, 3, 9
771, 771, 7
8
997, 977, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21-04-2023
Đặc biệtĐB
47914
Giải nhấtG1
60797
Giải nhìG2
59717
14501
Giải baG3
34329
85460
96221
89853
40346
68305
Giải tưG4
3448
1189
9419
1707
Giải nămG5
4739
7719
4691
4875
9253
2716
Giải sáuG6
562
636
836
Giải bảyG7
94
07
65
97
Ký tự đặc biệtKT
11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF
Đầu Đuôi
001, 05, 07, 071, 5, 7, 7
114, 16, 17, 19, 194, 6, 7, 9, 9
221, 291, 9
336, 36, 396, 6, 9
446, 486, 8
553, 533, 3
660, 62, 650, 2, 5
7755
8899
991, 94, 97, 971, 4, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20-04-2023
Đặc biệtĐB
24623
Giải nhấtG1
35847
Giải nhìG2
45787
01860
Giải baG3
60014
43972
03011
92939
16867
88829
Giải tưG4
9147
8938
7278
4241
Giải nămG5
5191
7286
3721
1848
9359
8717
Giải sáuG6
331
135
823
Giải bảyG7
00
46
30
93
Ký tự đặc biệtKT
8QG-11QG-9QG-20QG-14QG-12QG-6QG-1QG
Đầu Đuôi
0000
111, 14, 171, 4, 7
221, 23, 23, 291, 3, 3, 9
330, 31, 35, 38, 390, 1, 5, 8, 9
441, 46, 47, 47, 481, 6, 7, 7, 8
5599
660, 670, 7
772, 782, 8
886, 876, 7
991, 931, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19-04-2023
Đặc biệtĐB
46285
Giải nhấtG1
47600
Giải nhìG2
89103
41915
Giải baG3
35857
82917
07914
80475
55113
18084
Giải tưG4
6314
7550
9636
4717
Giải nămG5
9880
7949
0301
6813
5152
5895
Giải sáuG6
877
990
348
Giải bảyG7
99
88
52
04
Ký tự đặc biệtKT
11QH-6QH-2QH-4QH-10QH-9QH
Đầu Đuôi
000, 01, 03, 040, 1, 3, 4
113, 13, 14, 14, 15, 17, 173, 3, 4, 4, 5, 7, 7
2
3366
448, 498, 9
550, 52, 52, 570, 2, 2, 7
6
775, 775, 7
880, 84, 85, 880, 4, 5, 8
990, 95, 990, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18-04-2023
Đặc biệtĐB
71661
Giải nhấtG1
24615
Giải nhìG2
03759
25581
Giải baG3
31440
21532
47030
21563
46633
13680
Giải tưG4
4825
2001
6675
0958
Giải nămG5
9186
8717
4444
3440
5927
7853
Giải sáuG6
474
516
418
Giải bảyG7
02
44
69
34
Ký tự đặc biệtKT
9QK-12QK-8QK-10QK-11QK-6QK
Đầu Đuôi
001, 021, 2
115, 16, 17, 185, 6, 7, 8
225, 275, 7
330, 32, 33, 340, 2, 3, 4
440, 40, 44, 440, 0, 4, 4
553, 58, 593, 8, 9
661, 63, 691, 3, 9
774, 754, 5
880, 81, 860, 1, 6
9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-04-2023
Đặc biệtĐB
65576
Giải nhấtG1
21834
Giải nhìG2
98341
78733
Giải baG3
68199
77368
98075
59580
47734
63176
Giải tưG4
9274
4850
5518
3111
Giải nămG5
7707
0739
1301
8058
5604
4191
Giải sáuG6
013
523
323
Giải bảyG7
07
12
63
92
Ký tự đặc biệtKT
6QL-5QL-15QL-13QL-14QL-12QL
Đầu Đuôi
001, 04, 07, 071, 4, 7, 7
111, 12, 13, 181, 2, 3, 8
223, 233, 3
333, 34, 34, 393, 4, 4, 9
4411
550, 580, 8
663, 683, 8
774, 75, 76, 764, 5, 6, 6
8800
991, 92, 991, 2, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16-04-2023
Đặc biệtĐB
41248
Giải nhấtG1
17827
Giải nhìG2
73986
79480
Giải baG3
41224
34610
25369
86403
80143
57669
Giải tưG4
1141
3622
2677
0520
Giải nămG5
1337
5356
2412
7235
8435
2100
Giải sáuG6
803
944
321
Giải bảyG7
26
28
70
72
Ký tự đặc biệtKT
10QM-3QM-8QM-4QM-1QM-15QM
Đầu Đuôi
000, 03, 030, 3, 3
110, 120, 2
220, 21, 22, 24, 26, 27, 280, 1, 2, 4, 6, 7, 8
335, 35, 375, 5, 7
441, 43, 44, 481, 3, 4, 8
5566
669, 699, 9
770, 72, 770, 2, 7
880, 860, 6
9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-04-2023
Đặc biệtĐB
27414
Giải nhấtG1
11010
Giải nhìG2
41330
97277
Giải baG3
74505
02583
25729
18319
80920
81572
Giải tưG4
1080
8991
4942
4123
Giải nămG5
9035
2575
9988
6255
7699
0135
Giải sáuG6
777
921
304
Giải bảyG7
11
53
81
27
Ký tự đặc biệtKT
5QN-10QN-2QN-13QN-3QN-6QN
Đầu Đuôi
004, 054, 5
110, 11, 14, 190, 1, 4, 9
220, 21, 23, 27, 290, 1, 3, 7, 9
330, 35, 350, 5, 5
4422
553, 553, 5
6
772, 75, 77, 772, 5, 7, 7
880, 81, 83, 880, 1, 3, 8
991, 991, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14-04-2023
Đặc biệtĐB
57534
Giải nhấtG1
88770
Giải nhìG2
05720
91578
Giải baG3
03717
48451
94184
89449
05832
56081
Giải tưG4
4943
4300
4803
7938
Giải nămG5
2632
1938
4351
0270
7609
7302
Giải sáuG6
029
457
562
Giải bảyG7
88
23
60
79
Ký tự đặc biệtKT
9QP-2QP-7QP-14QP-5QP-13QP
Đầu Đuôi
000, 02, 03, 090, 2, 3, 9
1177
220, 23, 290, 3, 9
332, 32, 34, 38, 382, 2, 4, 8, 8
443, 493, 9
551, 51, 571, 1, 7
660, 620, 2
770, 70, 78, 790, 0, 8, 9
881, 84, 881, 4, 8
9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13-04-2023
Đặc biệtĐB
44265
Giải nhấtG1
59509
Giải nhìG2
68989
53011
Giải baG3
99466
91198
56803
55404
06860
51761
Giải tưG4
5199
2649
9460
1408
Giải nămG5
5496
4857
9907
3867
9046
6692
Giải sáuG6
919
860
899
Giải bảyG7
63
35
38
12
Ký tự đặc biệtKT
11QR-9QR-7QR-10QR-1QR-14QR
Đầu Đuôi
003, 04, 07, 08, 093, 4, 7, 8, 9
111, 12, 191, 2, 9
2
335, 385, 8
446, 496, 9
5577
660, 60, 60, 61, 63, 65, 66, 670, 0, 0, 1, 3, 5, 6, 7
7
8899
992, 96, 98, 99, 992, 6, 8, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12-04-2023
Đặc biệtĐB
37195
Giải nhấtG1
88982
Giải nhìG2
91410
39454
Giải baG3
68319
52423
13233
68277
21169
30216
Giải tưG4
0142
3462
5629
2596
Giải nămG5
5756
9121
6244
8253
6810
3857
Giải sáuG6
309
404
166
Giải bảyG7
97
54
39
28
Ký tự đặc biệtKT
15QS-6QS-8QS-1QS-5QS-7QS
Đầu Đuôi
004, 094, 9
110, 10, 16, 190, 0, 6, 9
221, 23, 28, 291, 3, 8, 9
333, 393, 9
442, 442, 4
553, 54, 54, 56, 573, 4, 4, 6, 7
662, 66, 692, 6, 9
7777
8822
995, 96, 975, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11-04-2023
Đặc biệtĐB
16039
Giải nhấtG1
40045
Giải nhìG2
88796
43516
Giải baG3
95785
28723
74468
18671
71440
99436
Giải tưG4
8150
0958
7169
4771
Giải nămG5
1017
5415
7626
9898
1360
9496
Giải sáuG6
489
632
860
Giải bảyG7
22
64
26
84
Ký tự đặc biệtKT
13QT-12QT-10QT-5QT-15QT-14QT
Đầu Đuôi
0
115, 16, 175, 6, 7
222, 23, 26, 262, 3, 6, 6
332, 36, 392, 6, 9
440, 450, 5
550, 580, 8
660, 60, 64, 68, 690, 0, 4, 8, 9
771, 711, 1
884, 85, 894, 5, 9
996, 96, 986, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-04-2023
Đặc biệtĐB
06363
Giải nhấtG1
75304
Giải nhìG2
29505
25800
Giải baG3
33432
51472
46580
24161
76595
98352
Giải tưG4
7743
7403
1859
9221
Giải nămG5
3187
2855
8646
8584
0256
8458
Giải sáuG6
352
139
219
Giải bảyG7
13
54
34
96
Ký tự đặc biệtKT
7QU-2QU-12QU-10QU-1QU-11QU
Đầu Đuôi
000, 03, 04, 050, 3, 4, 5
113, 193, 9
2211
332, 34, 392, 4, 9
443, 463, 6
552, 52, 54, 55, 56, 58, 592, 2, 4, 5, 6, 8, 9
661, 631, 3
7722
880, 84, 870, 4, 7
995, 965, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09-04-2023
Đặc biệtĐB
10026
Giải nhấtG1
76693
Giải nhìG2
66574
62714
Giải baG3
54568
53998
95807
03990
50571
84713
Giải tưG4
1316
0902
7909
3442
Giải nămG5
3716
6641
4419
8431
3158
0433
Giải sáuG6
469
923
443
Giải bảyG7
02
73
58
12
Ký tự đặc biệtKT
6QV-8QV-9QV-4QV-13QV-1QV
Đầu Đuôi
002, 02, 07, 092, 2, 7, 9
112, 13, 14, 16, 16, 192, 3, 4, 6, 6, 9
223, 263, 6
331, 331, 3
441, 42, 431, 2, 3
558, 588, 8
668, 698, 9
771, 73, 741, 3, 4
8
990, 93, 980, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-04-2023
Đặc biệtĐB
29815
Giải nhấtG1
36073
Giải nhìG2
85333
58920
Giải baG3
97433
78280
03170
06858
88255
88818
Giải tưG4
2712
0016
1596
5386
Giải nămG5
0744
4503
9287
3859
3643
8366
Giải sáuG6
075
849
001
Giải bảyG7
12
54
73
22
Ký tự đặc biệtKT
14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX
Đầu Đuôi
001, 031, 3
112, 12, 15, 16, 182, 2, 5, 6, 8
220, 220, 2
333, 333, 3
443, 44, 493, 4, 9
554, 55, 58, 594, 5, 8, 9
6666
770, 73, 73, 750, 3, 3, 5
880, 86, 870, 6, 7
9966
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07-04-2023
Đặc biệtĐB
49736
Giải nhấtG1
58224
Giải nhìG2
65556
14147
Giải baG3
58150
72738
43810
30812
33149
13629
Giải tưG4
8908
1830
7439
0764
Giải nămG5
6547
1958
9971
7786
2569
4304
Giải sáuG6
463
465
406
Giải bảyG7
00
44
72
22
Ký tự đặc biệtKT
7QY-10QY-2QY-15QY-3QY-8QY
Đầu Đuôi
000, 04, 06, 080, 4, 6, 8
110, 120, 2
222, 24, 292, 4, 9
330, 36, 38, 390, 6, 8, 9
444, 47, 47, 494, 7, 7, 9
550, 56, 580, 6, 8
663, 64, 65, 693, 4, 5, 9
771, 721, 2
8866
9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06-04-2023
Đặc biệtĐB
89911
Giải nhấtG1
05742
Giải nhìG2
50512
78149
Giải baG3
88171
00910
17405
26389
88291
99363
Giải tưG4
7605
2631
8658
7044
Giải nămG5
8351
4521
5193
7433
2793
6406
Giải sáuG6
436
412
634
Giải bảyG7
60
25
68
65
Ký tự đặc biệtKT
8QZ-13QZ-2QZ-11QZ-5QZ-6QZ
Đầu Đuôi
005, 05, 065, 5, 6
110, 11, 12, 120, 1, 2, 2
221, 251, 5
331, 33, 34, 361, 3, 4, 6
442, 44, 492, 4, 9
551, 581, 8
660, 63, 65, 680, 3, 5, 8
7711
8899
991, 93, 931, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05-04-2023
Đặc biệtĐB
96226
Giải nhấtG1
95972
Giải nhìG2
01247
51881
Giải baG3
41676
08715
40559
11220
01149
96249
Giải tưG4
4359
4886
1952
1114
Giải nămG5
6014
5500
7559
6213
7458
8014
Giải sáuG6
379
127
366
Giải bảyG7
85
26
25
55
Ký tự đặc biệtKT
17PA-5PA-16PA-13PA-7PA-11PA-8PA-14PA
Đầu Đuôi
0000
113, 14, 14, 14, 153, 4, 4, 4, 5
220, 25, 26, 26, 270, 5, 6, 6, 7
3
447, 49, 497, 9, 9
552, 55, 58, 59, 59, 592, 5, 8, 9, 9, 9
6666
772, 76, 792, 6, 9
881, 85, 861, 5, 6
9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04-04-2023
Đặc biệtĐB
75345
Giải nhấtG1
58033
Giải nhìG2
53624
14990
Giải baG3
65024
54180
48496
98824
68882
50488
Giải tưG4
1050
3793
9904
2976
Giải nămG5
6534
1659
3601
3421
3084
1283
Giải sáuG6
615
045
950
Giải bảyG7
44
38
59
88
Ký tự đặc biệtKT
1PB-15PB-11PB-3PB-7PB-6PB
Đầu Đuôi
001, 041, 4
1155
221, 24, 24, 241, 4, 4, 4
333, 34, 383, 4, 8
444, 45, 454, 5, 5
550, 50, 59, 590, 0, 9, 9
6
7766
880, 82, 83, 84, 88, 880, 2, 3, 4, 8, 8
990, 93, 960, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-04-2023
Đặc biệtĐB
52333
Giải nhấtG1
60129
Giải nhìG2
20276
16945
Giải baG3
79852
81184
82950
55742
41809
54881
Giải tưG4
7123
3025
2171
9384
Giải nămG5
5032
6746
5678
8084
0969
7357
Giải sáuG6
116
932
199
Giải bảyG7
65
89
71
53
Ký tự đặc biệtKT
11PC-3PC-10PC-5PC-1PC-15PC
Đầu Đuôi
0099
1166
223, 25, 293, 5, 9
332, 32, 332, 2, 3
442, 45, 462, 5, 6
550, 52, 53, 570, 2, 3, 7
665, 695, 9
771, 71, 76, 781, 1, 6, 8
881, 84, 84, 84, 891, 4, 4, 4, 9
9999
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02-04-2023
Đặc biệtĐB
01844
Giải nhấtG1
86587
Giải nhìG2
43090
21057
Giải baG3
57039
85367
50887
42799
15519
33621
Giải tưG4
2573
5217
1536
8939
Giải nămG5
2106
7124
5477
8497
6140
1356
Giải sáuG6
057
954
095
Giải bảyG7
96
07
70
77
Ký tự đặc biệtKT
14PD-15PD-4PD-6PD-13PD-10PD
Đầu Đuôi
006, 076, 7
117, 197, 9
221, 241, 4
336, 39, 396, 9, 9
440, 440, 4
554, 56, 57, 574, 6, 7, 7
6677
770, 73, 77, 770, 3, 7, 7
887, 877, 7
990, 95, 96, 97, 990, 5, 6, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-04-2023
Đặc biệtĐB
70344
Giải nhấtG1
29158
Giải nhìG2
24102
22255
Giải baG3
23385
08995
78861
88142
93756
42929
Giải tưG4
0962
4828
0948
7865
Giải nămG5
5076
2309
1465
4650
5070
1375
Giải sáuG6
549
093
772
Giải bảyG7
09
18
34
91
Ký tự đặc biệtKT
9PE-11PE-14PE-2PE-10PE-12PE
Đầu Đuôi
002, 09, 092, 9, 9
1188
228, 298, 9
3344
442, 44, 48, 492, 4, 8, 9
550, 55, 56, 580, 5, 6, 8
661, 62, 65, 651, 2, 5, 5
770, 72, 75, 760, 2, 5, 6
8855
991, 93, 951, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31-03-2023
Đặc biệtĐB
59381
Giải nhấtG1
50062
Giải nhìG2
41803
74247
Giải baG3
29789
25048
78541
21351
15625
53386
Giải tưG4
8847
1248
2881
7647
Giải nămG5
3187
0628
3153
7468
8667
7883
Giải sáuG6
834
295
592
Giải bảyG7
42
08
22
16
Ký tự đặc biệtKT
4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF
Đầu Đuôi
003, 083, 8
1166
222, 25, 282, 5, 8
3344
441, 42, 47, 47, 47, 48, 481, 2, 7, 7, 7, 8, 8
551, 531, 3
662, 67, 682, 7, 8
7
881, 81, 83, 86, 87, 891, 1, 3, 6, 7, 9
992, 952, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30-03-2023
Đặc biệtĐB
11504
Giải nhấtG1
13132
Giải nhìG2
43820
11937
Giải baG3
91023
02686
33623
25816
44645
58918
Giải tưG4
9812
8664
1685
4375
Giải nămG5
6194
6939
9829
3640
4213
8870
Giải sáuG6
374
236
642
Giải bảyG7
17
95
41
89
Ký tự đặc biệtKT
11PG-14PG-4PG-2PG-9PG-6PG
Đầu Đuôi
0044
112, 13, 16, 17, 182, 3, 6, 7, 8
220, 23, 23, 290, 3, 3, 9
332, 36, 37, 392, 6, 7, 9
440, 41, 42, 450, 1, 2, 5
5
6644
770, 74, 750, 4, 5
885, 86, 895, 6, 9
994, 954, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29-03-2023
Đặc biệtĐB
86367
Giải nhấtG1
69313
Giải nhìG2
57644
99117
Giải baG3
57068
01410
71666
59756
37373
20474
Giải tưG4
6395
5291
5632
3556
Giải nămG5
2533
5880
4616
8998
7741
1916
Giải sáuG6
961
316
203
Giải bảyG7
60
85
39
71
Ký tự đặc biệtKT
13PH-3PH-5PH-15PH-6PH-9PH
Đầu Đuôi
0033
110, 13, 16, 16, 16, 170, 3, 6, 6, 6, 7
2
332, 33, 392, 3, 9
441, 441, 4
556, 566, 6
660, 61, 66, 67, 680, 1, 6, 7, 8
771, 73, 741, 3, 4
880, 850, 5
991, 95, 981, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28-03-2023
Đặc biệtĐB
66228
Giải nhấtG1
20468
Giải nhìG2
52302
81938
Giải baG3
80052
98632
60778
43904
23666
29291
Giải tưG4
9299
7599
3882
4937
Giải nămG5
8481
5974
4117
4744
3181
7043
Giải sáuG6
520
126
567
Giải bảyG7
30
22
92
01
Ký tự đặc biệtKT
6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK
Đầu Đuôi
001, 02, 041, 2, 4
1177
220, 22, 26, 280, 2, 6, 8
330, 32, 37, 380, 2, 7, 8
443, 443, 4
5522
666, 67, 686, 7, 8
774, 784, 8
881, 81, 821, 1, 2
991, 92, 99, 991, 2, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-03-2023
Đặc biệtĐB
83230
Giải nhấtG1
27431
Giải nhìG2
64284
25717
Giải baG3
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải tưG4
3688
5158
4819
5996
Giải nămG5
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải sáuG6
989
736
316
Giải bảyG7
91
85
30
55
Ký tự đặc biệtKT
3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL
Đầu Đuôi
000, 05, 07, 080, 5, 7, 8
116, 17, 196, 7, 9
2
330, 30, 30, 31, 33, 36, 380, 0, 0, 1, 3, 6, 8
4422
553, 55, 583, 5, 8
6
772, 742, 4
884, 85, 85, 88, 894, 5, 5, 8, 9
991, 961, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26-03-2023
Đặc biệtĐB
57765
Giải nhấtG1
81664
Giải nhìG2
81817
24222
Giải baG3
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải tưG4
4102
2973
6263
6666
Giải nămG5
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải sáuG6
895
560
344
Giải bảyG7
30
52
63
13
Ký tự đặc biệtKT
2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM
Đầu Đuôi
002, 092, 9
110, 13, 170, 3, 7
222, 232, 3
330, 340, 4
444, 464, 6
5522
660, 60, 63, 63, 64, 65, 66, 660, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 6
770, 71, 73, 780, 1, 3, 8
888, 898, 9
9955
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25-03-2023
Đặc biệtĐB
32273
Giải nhấtG1
26774
Giải nhìG2
47449
00099
Giải baG3
42018
44879
34758
02573
53468
78759
Giải tưG4
1143
4584
9372
9795
Giải nămG5
3750
9885
2890
9364
0917
2156
Giải sáuG6
114
430
214
Giải bảyG7
74
22
98
97
Ký tự đặc biệtKT
11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN
Đầu Đuôi
0
114, 14, 17, 184, 4, 7, 8
2222
3300
443, 493, 9
550, 56, 58, 590, 6, 8, 9
664, 684, 8
772, 73, 73, 74, 74, 792, 3, 3, 4, 4, 9
884, 854, 5
990, 95, 97, 98, 990, 5, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24-03-2023
Đặc biệtĐB
48657
Giải nhấtG1
92279
Giải nhìG2
26169
82385
Giải baG3
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải tưG4
1952
2895
1644
0040
Giải nămG5
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải sáuG6
946
859
135
Giải bảyG7
72
04
96
01
Ký tự đặc biệtKT
6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ
Đầu Đuôi
001, 02, 04, 04, 061, 2, 4, 4, 6
1
2
3355
440, 41, 44, 46, 49, 490, 1, 4, 6, 9, 9
552, 52, 54, 56, 56, 57, 592, 2, 4, 6, 6, 7, 9
6699
772, 792, 9
883, 85, 853, 5, 5
995, 965, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23-03-2023
Đặc biệtĐB
45483
Giải nhấtG1
75836
Giải nhìG2
51256
95469
Giải baG3
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải tưG4
0178
8464
7318
4497
Giải nămG5
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải sáuG6
191
984
646
Giải bảyG7
46
34
28
91
Ký tự đặc biệtKT
6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR
Đầu Đuôi
005, 075, 7
1188
2288
334, 364, 6
446, 466, 6
554, 56, 574, 6, 7
660, 61, 64, 690, 1, 4, 9
770, 72, 74, 780, 2, 4, 8
883, 84, 843, 4, 4
990, 91, 91, 94, 970, 1, 1, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22-03-2023
Đặc biệtĐB
08798
Giải nhấtG1
75337
Giải nhìG2
28963
26229
Giải baG3
39544
19950
42567
81097
15774
11622
Giải tưG4
1142
2860
5468
4869
Giải nămG5
8457
1226
2904
5946
4619
0294
Giải sáuG6
613
479
357
Giải bảyG7
16
56
29
44
Ký tự đặc biệtKT
6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS
Đầu Đuôi
0044
113, 16, 193, 6, 9
222, 26, 29, 292, 6, 9, 9
3377
442, 44, 44, 462, 4, 4, 6
550, 56, 57, 570, 6, 7, 7
660, 63, 67, 68, 690, 3, 7, 8, 9
774, 794, 9
8
994, 97, 984, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21-03-2023
Đặc biệtĐB
81664
Giải nhấtG1
40033
Giải nhìG2
18931
74834
Giải baG3
84351
11200
19833
22886
94162
32936
Giải tưG4
2426
4054
2848
1715
Giải nămG5
7368
9863
8037
9985
1320
5112
Giải sáuG6
657
518
832
Giải bảyG7
61
09
39
59
Ký tự đặc biệtKT
5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT
Đầu Đuôi
000, 090, 9
112, 15, 182, 5, 8
220, 260, 6
331, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 391, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9
4488
551, 54, 57, 591, 4, 7, 9
661, 62, 63, 64, 681, 2, 3, 4, 8
7
885, 865, 6
9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-03-2023
Đặc biệtĐB
24192
Giải nhấtG1
24877
Giải nhìG2
69360
66583
Giải baG3
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải tưG4
6979
7304
7041
4748
Giải nămG5
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải sáuG6
617
012
182
Giải bảyG7
29
54
10
42
Ký tự đặc biệtKT
3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU
Đầu Đuôi
004, 05, 094, 5, 9
110, 10, 12, 170, 0, 2, 7
222, 29, 292, 9, 9
332, 382, 8
441, 42, 42, 481, 2, 2, 8
552, 542, 4
660, 630, 3
777, 797, 9
882, 832, 3
990, 92, 990, 2, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19-03-2023
Đặc biệtĐB
86903
Giải nhấtG1
51904
Giải nhìG2
86833
22870
Giải baG3
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải tưG4
3826
9033
6756
8348
Giải nămG5
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải sáuG6
562
892
334
Giải bảyG7
04
72
23
96
Ký tự đặc biệtKT
8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV
Đầu Đuôi
003, 04, 04, 083, 4, 4, 8
1
221, 23, 261, 3, 6
333, 33, 34, 343, 3, 4, 4
443, 46, 483, 6, 8
556, 56, 56, 566, 6, 6, 6
661, 62, 62, 631, 2, 2, 3
770, 720, 2
8
991, 92, 961, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18-03-2023
Đặc biệtĐB
57570
Giải nhấtG1
25444
Giải nhìG2
05260
51308
Giải baG3
14099
69326
17323
52596
06495
47274
Giải tưG4
1522
2679
3931
2502
Giải nămG5
2734
6503
6147
0437
5088
0227
Giải sáuG6
897
979
581
Giải bảyG7
44
97
13
93
Ký tự đặc biệtKT
14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX
Đầu Đuôi
002, 03, 082, 3, 8
1133
222, 23, 26, 272, 3, 6, 7
331, 34, 371, 4, 7
444, 44, 474, 4, 7
5
6600
770, 74, 79, 790, 4, 9, 9
881, 881, 8
993, 95, 96, 97, 97, 993, 5, 6, 7, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17-03-2023
Đặc biệtĐB
59389
Giải nhấtG1
46086
Giải nhìG2
47967
93279
Giải baG3
62875
61643
80808
17950
83001
55132
Giải tưG4
7669
4211
2318
6993
Giải nămG5
7346
4111
6778
2763
2406
4847
Giải sáuG6
006
958
919
Giải bảyG7
09
05
65
60
Ký tự đặc biệtKT
14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY
Đầu Đuôi
001, 05, 06, 06, 08, 091, 5, 6, 6, 8, 9
111, 11, 18, 191, 1, 8, 9
2
3322
443, 46, 473, 6, 7
550, 580, 8
660, 63, 65, 67, 690, 3, 5, 7, 9
775, 78, 795, 8, 9
886, 896, 9
9933
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16-03-2023
Đặc biệtĐB
89581
Giải nhấtG1
62172
Giải nhìG2
16250
32921
Giải baG3
86507
63642
18592
40723
78206
13297
Giải tưG4
4218
9856
9922
8734
Giải nămG5
4172
2783
9801
0431
9420
0537
Giải sáuG6
945
195
212
Giải bảyG7
92
44
89
04
Ký tự đặc biệtKT
5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ
Đầu Đuôi
001, 04, 06, 071, 4, 6, 7
112, 182, 8
220, 21, 22, 230, 1, 2, 3
331, 34, 371, 4, 7
442, 44, 452, 4, 5
550, 560, 6
6
772, 722, 2
881, 83, 891, 3, 9
992, 92, 95, 972, 2, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15-03-2023
Đặc biệtĐB
67724
Giải nhấtG1
09458
Giải nhìG2
42912
82249
Giải baG3
32675
58785
80854
22192
66944
59826
Giải tưG4
3763
1746
8274
9210
Giải nămG5
9558
7603
8738
9949
1521
8486
Giải sáuG6
600
528
250
Giải bảyG7
35
83
26
41
Ký tự đặc biệtKT
9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA
Đầu Đuôi
000, 030, 3
110, 120, 2
221, 24, 26, 26, 281, 4, 6, 6, 8
335, 385, 8
441, 44, 46, 49, 491, 4, 6, 9, 9
550, 54, 58, 580, 4, 8, 8
6633
774, 754, 5
883, 85, 863, 5, 6
9922
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14-03-2023
Đặc biệtĐB
67879
Giải nhấtG1
07811
Giải nhìG2
56885
61063
Giải baG3
64605
02010
94533
29538
20174
81544
Giải tưG4
7935
8490
0920
4677
Giải nămG5
6660
0349
9239
4622
5526
4141
Giải sáuG6
561
858
133
Giải bảyG7
76
78
40
09
Ký tự đặc biệtKT
15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB
Đầu Đuôi
005, 095, 9
110, 110, 1
220, 22, 260, 2, 6
333, 33, 35, 38, 393, 3, 5, 8, 9
440, 41, 44, 490, 1, 4, 9
5588
660, 61, 630, 1, 3
774, 76, 77, 78, 794, 6, 7, 8, 9
8855
9900
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-03-2023
Đặc biệtĐB
17375
Giải nhấtG1
14288
Giải nhìG2
47795
89010
Giải baG3
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải tưG4
6956
1055
0805
3323
Giải nămG5
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải sáuG6
103
269
494
Giải bảyG7
80
74
83
51
Ký tự đặc biệtKT
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC
Đầu Đuôi
003, 053, 5
110, 11, 110, 1, 1
220, 20, 23, 25, 290, 0, 3, 5, 9
3322
4
550, 51, 55, 560, 1, 5, 6
6699
772, 74, 752, 4, 5
880, 83, 87, 88, 890, 3, 7, 8, 9
994, 95, 954, 5, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12-03-2023
Đặc biệtĐB
56695
Giải nhấtG1
14685
Giải nhìG2
86290
10847
Giải baG3
34708
21368
14720
47299
88746
86664
Giải tưG4
7445
4972
3960
2366
Giải nămG5
5485
6833
4077
3698
4339
1046
Giải sáuG6
108
993
097
Giải bảyG7
03
96
19
08
Ký tự đặc biệtKT
6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND
Đầu Đuôi
003, 08, 08, 083, 8, 8, 8
1199
2200
333, 393, 9
445, 46, 46, 475, 6, 6, 7
5
660, 64, 66, 680, 4, 6, 8
772, 772, 7
885, 855, 5
990, 93, 95, 96, 97, 98, 990, 3, 5, 6, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11-03-2023
Đặc biệtĐB
47076
Giải nhấtG1
91911
Giải nhìG2
68062
89887
Giải baG3
97745
08606
90078
48492
59226
23122
Giải tưG4
1723
6001
7707
8139
Giải nămG5
9794
4226
2120
7005
9711
9405
Giải sáuG6
880
643
489
Giải bảyG7
08
68
94
48
Ký tự đặc biệtKT
7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE
Đầu Đuôi
001, 05, 05, 06, 07, 081, 5, 5, 6, 7, 8
111, 111, 1
220, 22, 23, 26, 260, 2, 3, 6, 6
3399
443, 45, 483, 5, 8
5
662, 682, 8
776, 786, 8
880, 87, 890, 7, 9
992, 94, 942, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10-03-2023
Đặc biệtĐB
24420
Giải nhấtG1
64647
Giải nhìG2
92456
73117
Giải baG3
43430
17679
18857
58788
06086
56612
Giải tưG4
6449
3646
0895
3184
Giải nămG5
9301
4549
8069
7225
3674
8235
Giải sáuG6
810
645
849
Giải bảyG7
97
07
58
81
Ký tự đặc biệtKT
8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF
Đầu Đuôi
001, 071, 7
110, 12, 170, 2, 7
220, 250, 5
330, 350, 5
445, 46, 47, 49, 49, 495, 6, 7, 9, 9, 9
556, 57, 586, 7, 8
6699
774, 794, 9
881, 84, 86, 881, 4, 6, 8
995, 975, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09-03-2023
Đặc biệtĐB
68205
Giải nhấtG1
60388
Giải nhìG2
32503
77792
Giải baG3
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải tưG4
5421
3336
3075
0339
Giải nămG5
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải sáuG6
147
834
427
Giải bảyG7
51
56
78
37
Ký tự đặc biệtKT
4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG
Đầu Đuôi
003, 05, 093, 5, 9
1133
221, 21, 27, 271, 1, 7, 7
333, 34, 36, 37, 38, 393, 4, 6, 7, 8, 9
4477
551, 55, 561, 5, 6
6644
773, 74, 75, 77, 78, 783, 4, 5, 7, 8, 8
8888
9922
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08-03-2023
Đặc biệtĐB
73787
Giải nhấtG1
06261
Giải nhìG2
48267
37696
Giải baG3
25011
20381
31012
72359
95514
05128
Giải tưG4
8426
8924
7256
4224
Giải nămG5
9581
4713
2690
3000
8935
3073
Giải sáuG6
905
189
094
Giải bảyG7
81
62
59
02
Ký tự đặc biệtKT
10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH
Đầu Đuôi
000, 02, 050, 2, 5
111, 12, 13, 141, 2, 3, 4
224, 24, 26, 284, 4, 6, 8
3355
4
556, 59, 596, 9, 9
661, 62, 671, 2, 7
7733
881, 81, 81, 87, 891, 1, 1, 7, 9
990, 94, 960, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07-03-2023
Đặc biệtĐB
75877
Giải nhấtG1
08692
Giải nhìG2
87361
31241
Giải baG3
06055
87073
97510
52584
52539
03248
Giải tưG4
9565
5285
8430
3314
Giải nămG5
4666
6378
7540
2000
6823
1143
Giải sáuG6
444
841
655
Giải bảyG7
00
04
38
45
Ký tự đặc biệtKT
11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK
Đầu Đuôi
000, 00, 040, 0, 4
110, 140, 4
2233
330, 38, 390, 8, 9
440, 41, 41, 43, 44, 45, 480, 1, 1, 3, 4, 5, 8
555, 555, 5
661, 65, 661, 5, 6
773, 77, 783, 7, 8
884, 854, 5
9922
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-03-2023
Đặc biệtĐB
39919
Giải nhấtG1
34271
Giải nhìG2
89252
08794
Giải baG3
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải tưG4
7287
6916
3685
6225
Giải nămG5
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải sáuG6
746
208
679
Giải bảyG7
47
73
97
23
Ký tự đặc biệtKT
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL
Đầu Đuôi
0088
116, 16, 17, 196, 6, 7, 9
223, 25, 263, 5, 6
3344
444, 46, 474, 6, 7
552, 55, 57, 582, 5, 7, 8
6655
771, 71, 73, 74, 791, 1, 3, 4, 9
883, 85, 873, 5, 7
994, 974, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05-03-2023
Đặc biệtĐB
58118
Giải nhấtG1
72226
Giải nhìG2
98850
15773
Giải baG3
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải tưG4
5688
2460
5843
0309
Giải nămG5
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải sáuG6
963
478
989
Giải bảyG7
55
01
37
62
Ký tự đặc biệtKT
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM
Đầu Đuôi
001, 09, 091, 9, 9
111, 16, 181, 6, 8
2266
332, 372, 7
441, 43, 491, 3, 9
550, 55, 58, 580, 5, 8, 8
660, 62, 63, 690, 2, 3, 9
770, 73, 780, 3, 8
886, 87, 88, 896, 7, 8, 9
9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04-03-2023
Đặc biệtĐB
06743
Giải nhấtG1
89246
Giải nhìG2
53202
56726
Giải baG3
17865
78228
68740
25838
07187
80970
Giải tưG4
6109
2529
0747
1139
Giải nămG5
8653
2345
9186
3799
9284
2745
Giải sáuG6
717
825
425
Giải bảyG7
96
47
10
23
Ký tự đặc biệtKT
3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP
Đầu Đuôi
002, 092, 9
110, 170, 7
223, 25, 25, 26, 28, 293, 5, 5, 6, 8, 9
338, 398, 9
440, 43, 45, 45, 46, 47, 470, 3, 5, 5, 6, 7, 7
5533
6655
7700
884, 86, 874, 6, 7
996, 996, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03-03-2023
Đặc biệtĐB
37856
Giải nhấtG1
94473
Giải nhìG2
55952
43597
Giải baG3
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải tưG4
7866
1039
5557
2822
Giải nămG5
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải sáuG6
768
839
057
Giải bảyG7
53
35
77
97
Ký tự đặc biệtKT
1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ
Đầu Đuôi
005, 075, 7
1
2222
335, 39, 395, 9, 9
448, 488, 8
552, 52, 53, 53, 56, 57, 57, 582, 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8
663, 66, 683, 6, 8
773, 76, 773, 6, 7
8866
992, 92, 97, 972, 2, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02-03-2023
Đặc biệtĐB
47577
Giải nhấtG1
75833
Giải nhìG2
93046
49671
Giải baG3
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải tưG4
5202
9315
8696
9581
Giải nămG5
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải sáuG6
854
189
175
Giải bảyG7
09
96
23
53
Ký tự đặc biệtKT
9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR
Đầu Đuôi
002, 092, 9
1155
220, 23, 26, 270, 3, 6, 7
333, 34, 353, 4, 5
440, 460, 6
553, 54, 573, 4, 7
6699
771, 75, 771, 5, 7
881, 82, 83, 891, 2, 3, 9
991, 96, 96, 981, 6, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01-03-2023
Đặc biệtĐB
76102
Giải nhấtG1
46493
Giải nhìG2
52752
89477
Giải baG3
83438
34418
05049
52159
74896
83492
Giải tưG4
9964
8534
9975
6493
Giải nămG5
0642
3097
7803
9391
3691
6359
Giải sáuG6
750
265
946
Giải bảyG7
55
92
70
12
Ký tự đặc biệtKT
9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS
Đầu Đuôi
002, 032, 3
112, 182, 8
2
334, 384, 8
442, 46, 492, 6, 9
550, 52, 55, 59, 590, 2, 5, 9, 9
664, 654, 5
770, 75, 770, 5, 7
8
991, 91, 92, 92, 93, 93, 96, 971, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28-02-2023
Đặc biệtĐB
55827
Giải nhấtG1
39977
Giải nhìG2
20715
42892
Giải baG3
88546
49558
01604
22589
44324
77100
Giải tưG4
5489
2390
8889
5750
Giải nămG5
3004
7160
0142
9604
4288
9465
Giải sáuG6
590
700
105
Giải bảyG7
36
60
58
11
Ký tự đặc biệtKT
2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT
Đầu Đuôi
000, 00, 04, 04, 04, 050, 0, 4, 4, 4, 5
111, 151, 5
224, 274, 7
3366
442, 462, 6
550, 58, 580, 8, 8
660, 60, 650, 0, 5
7777
888, 89, 89, 898, 9, 9, 9
990, 90, 920, 0, 2
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-02-2023
Đặc biệtĐB
93758
Giải nhấtG1
96434
Giải nhìG2
10620
41971
Giải baG3
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải tưG4
7454
7809
8678
2897
Giải nămG5
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải sáuG6
915
894
598
Giải bảyG7
24
00
65
16
Ký tự đặc biệtKT
9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU
Đầu Đuôi
000, 090, 9
115, 16, 195, 6, 9
220, 20, 240, 0, 4
334, 34, 394, 4, 9
4
554, 55, 584, 5, 8
661, 65, 66, 67, 691, 5, 6, 7, 9
771, 781, 8
8822
993, 94, 97, 98, 993, 4, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26-02-2023
Đặc biệtĐB
67360
Giải nhấtG1
84040
Giải nhìG2
06293
78613
Giải baG3
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải tưG4
4048
4141
7341
5700
Giải nămG5
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải sáuG6
797
374
706
Giải bảyG7
41
71
90
63
Ký tự đặc biệtKT
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Đầu Đuôi
000, 04, 04, 06, 080, 4, 4, 6, 8
113, 193, 9
2288
3
440, 41, 41, 41, 41, 41, 44, 480, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 8
5
660, 60, 63, 650, 0, 3, 5
771, 71, 741, 1, 4
8
990, 93, 97, 970, 3, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25-02-2023
Đặc biệtĐB
30415
Giải nhấtG1
46223
Giải nhìG2
32874
26964
Giải baG3
77894
62144
22240
74314
60521
44090
Giải tưG4
0570
3424
1563
1970
Giải nămG5
3127
3664
5294
2775
0415
2860
Giải sáuG6
967
705
404
Giải bảyG7
68
40
91
77
Ký tự đặc biệtKT
12NX-7NX-1NX-15NX-4NX-2NX
Đầu Đuôi
004, 054, 5
114, 15, 154, 5, 5
221, 23, 24, 271, 3, 4, 7
3
440, 40, 440, 0, 4
5
660, 63, 64, 64, 67, 680, 3, 4, 4, 7, 8
770, 70, 74, 75, 770, 0, 4, 5, 7
8
990, 91, 94, 940, 1, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24-02-2023
Đặc biệtĐB
16979
Giải nhấtG1
09730
Giải nhìG2
04515
27241
Giải baG3
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải tưG4
7083
8093
5365
1899
Giải nămG5
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải sáuG6
711
030
488
Giải bảyG7
85
36
70
51
Ký tự đặc biệtKT
9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
Đầu Đuôi
0
111, 15, 171, 5, 7
2255
330, 30, 360, 0, 6
4411
551, 52, 54, 581, 2, 4, 8
662, 65, 66, 672, 5, 6, 7
770, 75, 790, 5, 9
883, 85, 85, 883, 5, 5, 8
993, 94, 95, 993, 4, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23-02-2023
Đặc biệtĐB
01964
Giải nhấtG1
74969
Giải nhìG2
79479
90535
Giải baG3
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải tưG4
4855
9854
4747
8734
Giải nămG5
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải sáuG6
438
805
490
Giải bảyG7
03
93
82
56
Ký tự đặc biệtKT
3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ
Đầu Đuôi
003, 05, 063, 5, 6
110, 18, 180, 8, 8
2
332, 34, 35, 37, 382, 4, 5, 7, 8
447, 497, 9
554, 55, 56, 584, 5, 6, 8
664, 694, 9
778, 79, 798, 9, 9
882, 822, 2
990, 90, 930, 0, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22-02-2023
Đặc biệtĐB
31357
Giải nhấtG1
31928
Giải nhìG2
42898
40056
Giải baG3
16601
78810
23130
09552
34978
72962
Giải tưG4
3230
0744
3062
2117
Giải nămG5
7711
5851
9109
5799
4779
0060
Giải sáuG6
956
699
903
Giải bảyG7
80
87
44
09
Ký tự đặc biệtKT
8MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA
Đầu Đuôi
001, 03, 09, 091, 3, 9, 9
110, 11, 170, 1, 7
2288
330, 300, 0
444, 444, 4
551, 52, 56, 56, 571, 2, 6, 6, 7
660, 62, 620, 2, 2
778, 798, 9
880, 870, 7
998, 99, 998, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21-02-2023
Đặc biệtĐB
90781
Giải nhấtG1
00175
Giải nhìG2
20889
90010
Giải baG3
74017
54086
56167
99808
87482
43934
Giải tưG4
7062
0786
7592
5032
Giải nămG5
6017
3910
1657
0147
3943
0060
Giải sáuG6
762
116
835
Giải bảyG7
08
74
82
10
Ký tự đặc biệtKT
10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB
Đầu Đuôi
008, 088, 8
110, 10, 10, 16, 17, 170, 0, 0, 6, 7, 7
2
332, 34, 352, 4, 5
443, 473, 7
5577
660, 62, 62, 670, 2, 2, 7
774, 754, 5
881, 82, 82, 86, 86, 891, 2, 2, 6, 6, 9
9922
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-02-2023
Đặc biệtĐB
32775
Giải nhấtG1
01606
Giải nhìG2
41854
66216
Giải baG3
47885
14847
59176
85638
87409
86316
Giải tưG4
2432
6816
7273
9680
Giải nămG5
7248
6558
9717
9849
7663
2831
Giải sáuG6
465
167
833
Giải bảyG7
96
41
42
68
Ký tự đặc biệtKT
1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC
Đầu Đuôi
006, 096, 9
116, 16, 16, 176, 6, 6, 7
2
331, 32, 33, 381, 2, 3, 8
441, 42, 47, 48, 491, 2, 7, 8, 9
554, 584, 8
663, 65, 67, 683, 5, 7, 8
773, 75, 763, 5, 6
880, 850, 5
9966
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19-02-2023
Đặc biệtĐB
37264
Giải nhấtG1
91013
Giải nhìG2
12898
74782
Giải baG3
55545
21772
22607
84687
82142
07279
Giải tưG4
0761
3614
1563
8265
Giải nămG5
1344
6462
7435
1453
9110
8165
Giải sáuG6
070
804
075
Giải bảyG7
54
04
48
50
Ký tự đặc biệtKT
6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD
Đầu Đuôi
004, 04, 074, 4, 7
110, 13, 140, 3, 4
2
3355
442, 44, 45, 482, 4, 5, 8
550, 53, 540, 3, 4
661, 62, 63, 64, 65, 651, 2, 3, 4, 5, 5
770, 72, 75, 790, 2, 5, 9
882, 872, 7
9988
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18-02-2023
Đặc biệtĐB
44971
Giải nhấtG1
76196
Giải nhìG2
80204
83379
Giải baG3
30910
56929
01406
78478
45245
15333
Giải tưG4
8607
9371
4039
2793
Giải nămG5
9602
4194
2098
5358
0609
0472
Giải sáuG6
235
816
121
Giải bảyG7
16
78
46
36
Ký tự đặc biệtKT
2ME-14ME-5ME-13ME-8ME-7ME
Đầu Đuôi
002, 04, 06, 07, 092, 4, 6, 7, 9
110, 16, 160, 6, 6
221, 291, 9
333, 35, 36, 393, 5, 6, 9
445, 465, 6
5588
6
771, 71, 72, 78, 78, 791, 1, 2, 8, 8, 9
8
993, 94, 96, 983, 4, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17-02-2023
Đặc biệtĐB
18435
Giải nhấtG1
11438
Giải nhìG2
32855
13679
Giải baG3
33342
76501
51568
92950
08510
60849
Giải tưG4
6599
0115
7637
7339
Giải nămG5
2498
6010
1656
5415
9788
4332
Giải sáuG6
870
135
891
Giải bảyG7
56
02
40
94
Ký tự đặc biệtKT
10MF-5MF-15MF-12MF-1MF-6MF
Đầu Đuôi
001, 021, 2
110, 10, 15, 150, 0, 5, 5
2
332, 35, 35, 37, 38, 392, 5, 5, 7, 8, 9
440, 42, 490, 2, 9
550, 55, 56, 560, 5, 6, 6
6688
770, 790, 9
8888
991, 94, 98, 991, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16-02-2023
Đặc biệtĐB
65243
Giải nhấtG1
02602
Giải nhìG2
54187
54495
Giải baG3
32956
53662
44891
90653
50511
74438
Giải tưG4
4653
4708
1539
8014
Giải nămG5
1805
6536
6568
2574
6732
4978
Giải sáuG6
412
364
314
Giải bảyG7
89
40
34
86
Ký tự đặc biệtKT
5MG-11MG-15MG-6MG-13MG-9MG
Đầu Đuôi
002, 05, 082, 5, 8
111, 12, 14, 141, 2, 4, 4
2
332, 34, 36, 38, 392, 4, 6, 8, 9
440, 430, 3
553, 53, 563, 3, 6
662, 64, 682, 4, 8
774, 784, 8
886, 87, 896, 7, 9
991, 951, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15-02-2023
Đặc biệtĐB
18158
Giải nhấtG1
68823
Giải nhìG2
10621
87113
Giải baG3
17280
05916
19414
79186
37611
59188
Giải tưG4
2841
8684
8318
5422
Giải nămG5
5366
0272
6247
2854
1045
5904
Giải sáuG6
602
224
508
Giải bảyG7
54
75
72
82
Ký tự đặc biệtKT
9MH-8MH-10MH-2MH-12MH-14MH
Đầu Đuôi
002, 04, 082, 4, 8
111, 13, 14, 16, 181, 3, 4, 6, 8
221, 22, 23, 241, 2, 3, 4
3
441, 45, 471, 5, 7
554, 54, 584, 4, 8
6666
772, 72, 752, 2, 5
880, 82, 84, 86, 880, 2, 4, 6, 8
9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14-02-2023
Đặc biệtĐB
56141
Giải nhấtG1
73625
Giải nhìG2
25591
26545
Giải baG3
43417
13466
52501
00282
67148
52621
Giải tưG4
1613
9227
6862
9953
Giải nămG5
1582
1540
1568
5044
1304
2096
Giải sáuG6
393
022
137
Giải bảyG7
20
77
38
84
Ký tự đặc biệtKT
6MK-1MK-14MK-4MK-9MK-11MK
Đầu Đuôi
001, 041, 4
113, 173, 7
220, 21, 22, 25, 270, 1, 2, 5, 7
337, 387, 8
440, 41, 44, 45, 480, 1, 4, 5, 8
5533
662, 66, 682, 6, 8
7777
882, 82, 842, 2, 4
991, 93, 961, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-02-2023
Đặc biệtĐB
41916
Giải nhấtG1
08972
Giải nhìG2
85731
59090
Giải baG3
50333
10120
60151
67796
77837
14004
Giải tưG4
5708
6514
3119
3663
Giải nămG5
8008
1585
9460
8815
2619
0262
Giải sáuG6
399
117
238
Giải bảyG7
68
35
88
42
Ký tự đặc biệtKT
9ML-11ML-14ML-3ML-1ML-2ML
Đầu Đuôi
004, 08, 084, 8, 8
114, 15, 16, 17, 19, 194, 5, 6, 7, 9, 9
2200
331, 33, 35, 37, 381, 3, 5, 7, 8
4422
5511
660, 62, 63, 680, 2, 3, 8
7722
885, 885, 8
990, 96, 990, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12-02-2023
Đặc biệtĐB
09841
Giải nhấtG1
45011
Giải nhìG2
90809
72174
Giải baG3
65283
75479
49179
37768
19980
20304
Giải tưG4
4317
8272
6686
8254
Giải nămG5
6216
2610
5272
7590
2067
7968
Giải sáuG6
343
444
603
Giải bảyG7
63
42
35
13
Ký tự đặc biệtKT
5MN-12MN-8MN-15MN-13MN-7MN
Đầu Đuôi
003, 04, 093, 4, 9
110, 11, 13, 16, 170, 1, 3, 6, 7
2
3355
441, 42, 43, 441, 2, 3, 4
5544
663, 67, 68, 683, 7, 8, 8
772, 72, 74, 79, 792, 2, 4, 9, 9
880, 83, 860, 3, 6
9900
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11-02-2023
Đặc biệtĐB
98713
Giải nhấtG1
18834
Giải nhìG2
17460
78706
Giải baG3
74043
63680
00185
61529
94039
45565
Giải tưG4
5543
1288
4007
4955
Giải nămG5
4040
0319
4862
5733
5162
8364
Giải sáuG6
413
063
891
Giải bảyG7
23
31
13
97
Ký tự đặc biệtKT
7MP-5MP-6MP-13MP-10MP-9MP
Đầu Đuôi
006, 076, 7
113, 13, 13, 193, 3, 3, 9
223, 293, 9
331, 33, 34, 391, 3, 4, 9
440, 43, 430, 3, 3
5555
660, 62, 62, 63, 64, 650, 2, 2, 3, 4, 5
7
880, 85, 880, 5, 8
991, 971, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10-02-2023
Đặc biệtĐB
85120
Giải nhấtG1
58592
Giải nhìG2
53011
52879
Giải baG3
59444
00995
02540
80461
30788
27247
Giải tưG4
5157
8803
9017
4982
Giải nămG5
9964
4270
1599
4834
2452
3287
Giải sáuG6
949
516
442
Giải bảyG7
27
17
90
53
Ký tự đặc biệtKT
15MQ-9MQ-1MQ-5MQ-4MQ-12MQ
Đầu Đuôi
0033
111, 16, 17, 171, 6, 7, 7
220, 270, 7
3344
440, 42, 44, 47, 490, 2, 4, 7, 9
552, 53, 572, 3, 7
661, 641, 4
770, 790, 9
882, 87, 882, 7, 8
990, 92, 95, 990, 2, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09-02-2023
Đặc biệtĐB
29337
Giải nhấtG1
79795
Giải nhìG2
56690
48887
Giải baG3
92901
77395
87205
44553
84555
79916
Giải tưG4
8589
6897
1079
1983
Giải nămG5
1236
9243
7934
4534
9730
5156
Giải sáuG6
768
840
640
Giải bảyG7
70
52
79
13
Ký tự đặc biệtKT
4MR-6MR-14MR-13MR-11MR-2MR
Đầu Đuôi
001, 051, 5
113, 163, 6
2
330, 34, 34, 36, 370, 4, 4, 6, 7
440, 40, 430, 0, 3
552, 53, 55, 562, 3, 5, 6
6688
770, 79, 790, 9, 9
883, 87, 893, 7, 9
990, 95, 95, 970, 5, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08-02-2023
Đặc biệtĐB
88864
Giải nhấtG1
58679
Giải nhìG2
99604
51365
Giải baG3
11054
21296
73693
94535
33878
20697
Giải tưG4
9292
0342
0933
1244
Giải nămG5
9592
5309
4376
1230
3835
6215
Giải sáuG6
855
584
139
Giải bảyG7
30
21
29
83
Ký tự đặc biệtKT
2MS-3MS-4MS-1MS-9MS-8MS
Đầu Đuôi
004, 094, 9
1155
221, 291, 9
330, 30, 33, 35, 35, 390, 0, 3, 5, 5, 9
442, 442, 4
554, 554, 5
664, 654, 5
776, 78, 796, 8, 9
883, 843, 4
992, 92, 93, 96, 972, 2, 3, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07-02-2023
Đặc biệtĐB
18198
Giải nhấtG1
71786
Giải nhìG2
90306
05645
Giải baG3
57283
23864
72211
62199
57365
40880
Giải tưG4
4417
4196
3901
5992
Giải nămG5
4003
5186
5049
2861
1761
7271
Giải sáuG6
484
465
916
Giải bảyG7
44
04
62
23
Ký tự đặc biệtKT
7MT-8MT-10MT-14MT-5MT-4MT
Đầu Đuôi
001, 03, 04, 061, 3, 4, 6
111, 16, 171, 6, 7
2233
3
444, 45, 494, 5, 9
5
661, 61, 62, 64, 65, 651, 1, 2, 4, 5, 5
7711
880, 83, 84, 86, 860, 3, 4, 6, 6
992, 96, 98, 992, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-02-2023
Đặc biệtĐB
35492
Giải nhấtG1
27386
Giải nhìG2
77331
13534
Giải baG3
61892
81361
57325
19943
52187
55210
Giải tưG4
2014
6409
3258
8688
Giải nămG5
9374
4850
8320
7814
8710
0717
Giải sáuG6
794
635
599
Giải bảyG7
95
56
66
19
Ký tự đặc biệtKT
10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU
Đầu Đuôi
0099
110, 10, 14, 14, 17, 190, 0, 4, 4, 7, 9
220, 250, 5
331, 34, 351, 4, 5
4433
550, 56, 580, 6, 8
661, 661, 6
7744
886, 87, 886, 7, 8
992, 92, 94, 95, 992, 2, 4, 5, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05-02-2023
Đặc biệtĐB
06194
Giải nhấtG1
41299
Giải nhìG2
35133
39473
Giải baG3
40420
29343
31064
66278
59129
16617
Giải tưG4
7037
9260
2809
5294
Giải nămG5
7690
7727
6959
0095
1920
7180
Giải sáuG6
078
772
457
Giải bảyG7
85
74
31
79
Ký tự đặc biệtKT
12MV-20MV-15MV-3MV-16MV-9MV-13MV-8MV
Đầu Đuôi
0099
1177
220, 20, 27, 290, 0, 7, 9
331, 33, 371, 3, 7
4433
557, 597, 9
660, 640, 4
772, 73, 74, 78, 78, 792, 3, 4, 8, 8, 9
880, 850, 5
990, 94, 94, 95, 990, 4, 4, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04-02-2023
Đặc biệtĐB
64948
Giải nhấtG1
04674
Giải nhìG2
16883
77334
Giải baG3
12795
68347
65312
09038
86560
22314
Giải tưG4
2746
8474
2057
3300
Giải nămG5
5264
2363
1877
0033
2488
9198
Giải sáuG6
104
622
010
Giải bảyG7
77
06
18
96
Ký tự đặc biệtKT
2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX
Đầu Đuôi
000, 04, 060, 4, 6
110, 12, 14, 180, 2, 4, 8
2222
333, 34, 383, 4, 8
446, 47, 486, 7, 8
5577
660, 63, 640, 3, 4
774, 74, 77, 774, 4, 7, 7
883, 883, 8
995, 96, 985, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03-02-2023
Đặc biệtĐB
52766
Giải nhấtG1
79512
Giải nhìG2
12874
00591
Giải baG3
19739
53846
86931
48174
75976
36988
Giải tưG4
9591
7194
9590
7739
Giải nămG5
9894
3969
3811
5153
3349
3722
Giải sáuG6
561
446
237
Giải bảyG7
29
67
28
25
Ký tự đặc biệtKT
5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY
Đầu Đuôi
0
111, 121, 2
222, 25, 28, 292, 5, 8, 9
331, 37, 39, 391, 7, 9, 9
446, 46, 496, 6, 9
5533
661, 66, 67, 691, 6, 7, 9
774, 74, 764, 4, 6
8888
990, 91, 91, 94, 940, 1, 1, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02-02-2023
Đặc biệtĐB
60755
Giải nhấtG1
35682
Giải nhìG2
29934
63527
Giải baG3
36869
93254
18961
79187
66574
51138
Giải tưG4
9942
3708
0879
3794
Giải nămG5
1300
9770
4034
6902
1730
9819
Giải sáuG6
104
606
619
Giải bảyG7
51
19
90
89
Ký tự đặc biệtKT
11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ
Đầu Đuôi
000, 02, 04, 06, 080, 2, 4, 6, 8
119, 19, 199, 9, 9
2277
330, 34, 34, 380, 4, 4, 8
4422
551, 54, 551, 4, 5
661, 691, 9
770, 74, 790, 4, 9
882, 87, 892, 7, 9
990, 940, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01-02-2023
Đặc biệtĐB
34838
Giải nhấtG1
29989
Giải nhìG2
64285
65938
Giải baG3
54835
94648
82384
40292
70918
01062
Giải tưG4
8441
1468
0916
5129
Giải nămG5
6463
5037
7184
2312
3165
6247
Giải sáuG6
042
076
709
Giải bảyG7
74
54
61
06
Ký tự đặc biệtKT
4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA
Đầu Đuôi
006, 096, 9
112, 16, 182, 6, 8
2299
335, 37, 38, 385, 7, 8, 8
441, 42, 47, 481, 2, 7, 8
5544
661, 62, 63, 65, 681, 2, 3, 5, 8
774, 764, 6
884, 84, 85, 894, 4, 5, 9
9922
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31-01-2023
Đặc biệtĐB
30061
Giải nhấtG1
21284
Giải nhìG2
95201
18959
Giải baG3
39371
85823
24941
22036
22477
18709
Giải tưG4
1081
8622
3216
0868
Giải nămG5
8908
5675
3757
0290
6421
3461
Giải sáuG6
940
315
055
Giải bảyG7
07
15
20
49
Ký tự đặc biệtKT
11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB
Đầu Đuôi
001, 07, 08, 091, 7, 8, 9
115, 15, 165, 5, 6
220, 21, 22, 230, 1, 2, 3
3366
440, 41, 490, 1, 9
555, 57, 595, 7, 9
661, 61, 681, 1, 8
771, 75, 771, 5, 7
881, 841, 4
9900
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30-01-2023
Đặc biệtĐB
16179
Giải nhấtG1
12198
Giải nhìG2
66824
97525
Giải baG3
76829
01458
00678
04710
93846
11457
Giải tưG4
3440
5637
9612
9495
Giải nămG5
2099
6964
0572
7189
8620
3391
Giải sáuG6
901
919
624
Giải bảyG7
96
65
03
70
Ký tự đặc biệtKT
12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC
Đầu Đuôi
001, 031, 3
110, 12, 190, 2, 9
220, 24, 24, 25, 290, 4, 4, 5, 9
3377
440, 460, 6
557, 587, 8
664, 654, 5
770, 72, 78, 790, 2, 8, 9
8899
991, 95, 96, 98, 991, 5, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29-01-2023
Đặc biệtĐB
76479
Giải nhấtG1
25766
Giải nhìG2
72194
11034
Giải baG3
40098
29006
40715
61584
39911
24856
Giải tưG4
3454
3693
5723
7638
Giải nămG5
5842
0789
9534
0388
1327
2320
Giải sáuG6
134
548
571
Giải bảyG7
35
26
48
03
Ký tự đặc biệtKT
3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD
Đầu Đuôi
003, 063, 6
111, 151, 5
220, 23, 26, 270, 3, 6, 7
334, 34, 34, 35, 384, 4, 4, 5, 8
442, 48, 482, 8, 8
554, 564, 6
6666
771, 791, 9
884, 88, 894, 8, 9
993, 94, 983, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28-01-2023
Đặc biệtĐB
87219
Giải nhấtG1
88795
Giải nhìG2
61887
71870
Giải baG3
36399
99176
44895
48144
89665
83781
Giải tưG4
1226
3681
3051
3591
Giải nămG5
1368
8512
0613
9140
8974
7483
Giải sáuG6
313
104
436
Giải bảyG7
30
87
80
75
Ký tự đặc biệtKT
10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
Đầu Đuôi
0044
112, 13, 13, 192, 3, 3, 9
2266
330, 360, 6
440, 440, 4
5511
665, 685, 8
770, 74, 75, 760, 4, 5, 6
880, 81, 81, 83, 87, 870, 1, 1, 3, 7, 7
991, 95, 95, 991, 5, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27-01-2023
Đặc biệtĐB
72859
Giải nhấtG1
84970
Giải nhìG2
22948
27905
Giải baG3
68839
72151
45870
16675
45622
30683
Giải tưG4
5687
8094
1582
5288
Giải nămG5
9289
6626
4652
3120
7508
5479
Giải sáuG6
166
101
463
Giải bảyG7
93
42
35
69
Ký tự đặc biệtKT
1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
Đầu Đuôi
001, 05, 081, 5, 8
1
220, 22, 260, 2, 6
335, 395, 9
442, 482, 8
551, 52, 591, 2, 9
663, 66, 693, 6, 9
770, 70, 75, 790, 0, 5, 9
882, 83, 87, 88, 892, 3, 7, 8, 9
993, 943, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26-01-2023
Đặc biệtĐB
34164
Giải nhấtG1
21642
Giải nhìG2
85331
53702
Giải baG3
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải tưG4
2204
4344
9025
9940
Giải nămG5
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải sáuG6
100
874
364
Giải bảyG7
32
60
46
20
Ký tự đặc biệtKT
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
Đầu Đuôi
000, 02, 04, 080, 2, 4, 8
1166
220, 250, 5
331, 31, 32, 341, 1, 2, 4
440, 42, 44, 460, 2, 4, 6
553, 573, 7
660, 62, 64, 640, 2, 4, 4
774, 784, 8
883, 85, 88, 883, 5, 8, 8
9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25-01-2023
Đặc biệtĐB
52371
Giải nhấtG1
45082
Giải nhìG2
87473
55003
Giải baG3
44656
18647
37207
71263
51955
58209
Giải tưG4
7943
2928
1910
4411
Giải nămG5
4148
0340
5084
5712
7654
1849
Giải sáuG6
083
687
637
Giải bảyG7
07
18
29
55
Ký tự đặc biệtKT
22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH
Đầu Đuôi
003, 07, 07, 093, 7, 7, 9
110, 11, 12, 180, 1, 2, 8
228, 298, 9
3377
440, 43, 47, 48, 490, 3, 7, 8, 9
554, 55, 55, 564, 5, 5, 6
6633
771, 731, 3
882, 83, 84, 872, 3, 4, 7
9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20-01-2023
Đặc biệtĐB
91869
Giải nhấtG1
62613
Giải nhìG2
89561
17438
Giải baG3
79710
68693
48902
08300
92038
67549
Giải tưG4
2455
1085
3800
5406
Giải nămG5
1138
8058
3367
2046
1602
0067
Giải sáuG6
216
832
186
Giải bảyG7
18
36
82
59
Ký tự đặc biệtKT
16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
Đầu Đuôi
000, 00, 02, 02, 060, 0, 2, 2, 6
110, 13, 16, 180, 3, 6, 8
2
332, 36, 38, 38, 382, 6, 8, 8, 8
446, 496, 9
555, 58, 595, 8, 9
661, 67, 67, 691, 7, 7, 9
7
882, 85, 862, 5, 6
9933
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19-01-2023
Đặc biệtĐB
62857
Giải nhấtG1
24246
Giải nhìG2
65122
22745
Giải baG3
90440
33540
05110
78018
71497
53655
Giải tưG4
1463
1863
4482
5932
Giải nămG5
2342
9101
9125
9116
9435
9550
Giải sáuG6
915
320
074
Giải bảyG7
26
23
57
96
Ký tự đặc biệtKT
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
Đầu Đuôi
0011
110, 15, 16, 180, 5, 6, 8
220, 22, 23, 25, 260, 2, 3, 5, 6
332, 352, 5
440, 40, 42, 45, 460, 0, 2, 5, 6
550, 55, 57, 570, 5, 7, 7
663, 633, 3
7744
8822
996, 976, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 18-01-2023
Đặc biệtĐB
45282
Giải nhấtG1
76552
Giải nhìG2
51893
50516
Giải baG3
92764
68866
66740
51752
37335
04030
Giải tưG4
3342
4405
7005
3904
Giải nămG5
3556
7580
0501
2381
4260
3127
Giải sáuG6
926
295
635
Giải bảyG7
69
04
35
86
Ký tự đặc biệtKT
4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ
Đầu Đuôi
001, 04, 04, 05, 051, 4, 4, 5, 5
1166
226, 276, 7
330, 35, 35, 350, 5, 5, 5
440, 420, 2
552, 52, 562, 2, 6
660, 64, 66, 690, 4, 6, 9
7
880, 81, 82, 860, 1, 2, 6
993, 953, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17-01-2023
Đặc biệtĐB
53363
Giải nhấtG1
01443
Giải nhìG2
02569
17053
Giải baG3
87586
46192
21006
19548
86539
33921
Giải tưG4
7295
3401
0582
6328
Giải nămG5
4443
2517
8199
7522
7936
3211
Giải sáuG6
197
642
529
Giải bảyG7
35
29
04
55
Ký tự đặc biệtKT
10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR
Đầu Đuôi
001, 04, 061, 4, 6
111, 171, 7
221, 22, 28, 29, 291, 2, 8, 9, 9
335, 36, 395, 6, 9
442, 43, 43, 482, 3, 3, 8
553, 553, 5
663, 693, 9
7
882, 862, 6
992, 95, 97, 992, 5, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16-01-2023
Đặc biệtĐB
48260
Giải nhấtG1
83587
Giải nhìG2
79324
24955
Giải baG3
97698
03474
79118
27721
67766
60068
Giải tưG4
9999
2793
8423
8738
Giải nămG5
6232
7156
7587
1067
6779
6885
Giải sáuG6
456
695
805
Giải bảyG7
53
07
71
23
Ký tự đặc biệtKT
12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
Đầu Đuôi
005, 075, 7
1188
221, 23, 23, 241, 3, 3, 4
332, 382, 8
4
553, 55, 56, 563, 5, 6, 6
660, 66, 67, 680, 6, 7, 8
7