nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s666
nhà cái s666
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s666

XSMB 100 Ngày - Kết quả Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Gần Đây Nhất

ngày

XSMB 100 Ngày – Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc 100 Ngày

XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29-11-2021 KTTG: 13NS-7NS-11NS-6NS-8NS-10NS
Đặc biệt28087
Giải nhất28734
Giải nhì 42697 92424
Giải ba 88531 06240 08427
38904 60466 38413
Giải tư 1380 0500 3420 5187
Giải năm 1688 9543 9990
2526 0475 9035
Giải sáu 663 910 260
Giải bảy 64 21 63 73
ĐầuLô tô
000, 04
110, 13
220, 21, 24, 26, 27
331, 34, 35
440, 43
5
660, 63, 63, 64, 66
773, 75
880, 87, 87, 88
990, 97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28-11-2021 KTTG: 7NR-5NR-12NR-4NR-14NR-1NR
Đặc biệt55988
Giải nhất58593
Giải nhì 79190 06541
Giải ba 69290 71067 80595
75378 89706 51988
Giải tư 6592 6857 7846 0995
Giải năm 3816 0245 6521
3543 7702 5803
Giải sáu 294 403 163
Giải bảy 00 40 82 69
ĐầuLô tô
000, 02, 03, 03, 06
116
221
3
440, 41, 43, 45, 46
557
663, 67, 69
778
882, 88, 88
990, 90, 92, 93, 94, 95, 95
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27-11-2021 KTTG: 12NQ-14NQ-9NQ-8NQ-2NQ-7NQ
Đặc biệt27824
Giải nhất84009
Giải nhì 82571 36444
Giải ba 62617 24216 69075
57195 88289 20666
Giải tư 1984 1591 9714 1985
Giải năm 0540 8461 1798
7825 9488 4444
Giải sáu 105 680 444
Giải bảy 36 27 73 18
ĐầuLô tô
005, 09
114, 16, 17, 18
224, 25, 27
336
440, 44, 44, 44
5
661, 66
771, 73, 75
880, 84, 85, 88, 89
991, 95, 98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26-11-2021 KTTG: 14NP-12NP-15NP-2NP-7NP-5NP
Đặc biệt81610
Giải nhất43572
Giải nhì 02830 70461
Giải ba 10642 43979 44974
44345 44745 54146
Giải tư 1308 4893 1941 9021
Giải năm 0564 8667 1756
5363 6795 2527
Giải sáu 376 932 698
Giải bảy 29 72 64 60
ĐầuLô tô
008
110
221, 27, 29
330, 32
441, 42, 45, 45, 46
556
660, 61, 63, 64, 64, 67
772, 72, 74, 76, 79
8
993, 95, 98
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25-11-2021 KTTG: 4NM-3NM-2NM-6NM-14NM-9NM
Đặc biệt64313
Giải nhất28994
Giải nhì 65124 50348
Giải ba 13101 67857 72232
05175 52084 25433
Giải tư 8885 3201 6746 5644
Giải năm 5395 9270 4315
6236 3755 2130
Giải sáu 792 890 523
Giải bảy 52 59 36 55
ĐầuLô tô
001, 01
113, 15
223, 24
330, 32, 33, 36, 36
444, 46, 48
552, 55, 55, 57, 59
6
770, 75
884, 85
990, 92, 94, 95
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24-11-2021 KTTG: 4NL-14NL-10NL-3NL-7NL-8NL
Đặc biệt85856
Giải nhất14730
Giải nhì 32232 32652
Giải ba 00769 73055 50883
82745 99811 09085
Giải tư 6471 6503 8288 6323
Giải năm 0815 1047 2206
2694 1420 5992
Giải sáu 070 761 587
Giải bảy 79 70 40 74
ĐầuLô tô
003, 06
111, 15
220, 23
330, 32
440, 45, 47
552, 55, 56
661, 69
770, 70, 71, 74, 79
883, 85, 87, 88
992, 94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23-11-2021 KTTG: 15NK-3NK-2NK-9NK-11NK-13NK
Đặc biệt24880
Giải nhất45683
Giải nhì 59106 71511
Giải ba 29339 11331 12574
97909 05693 06437
Giải tư 5552 5223 4017 4698
Giải năm 0381 6589 7925
7789 5517 8799
Giải sáu 763 216 142
Giải bảy 80 39 31 54
ĐầuLô tô
006, 09
111, 16, 17, 17
223, 25
331, 31, 37, 39, 39
442
552, 54
663
774
880, 80, 81, 83, 89, 89
993, 98, 99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22-11-2021 KTTG: 2NH-14NH-4NH-13NH-5NH-11NH
Đặc biệt36593
Giải nhất86008
Giải nhì 02892 93784
Giải ba 96193 00431 04798
11596 69391 25226
Giải tư 5682 5393 1161 1866
Giải năm 5926 1362 3236
9701 3801 3369
Giải sáu 539 668 928
Giải bảy 38 80 33 47
ĐầuLô tô
001, 01, 08
1
226, 26, 28
331, 33, 36, 38, 39
447
5
661, 62, 66, 68, 69
7
880, 82, 84
991, 92, 93, 93, 93, 96, 98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21-11-2021 KTTG: 9NG-5NG-8NG-1NG-3NG-13NG
Đặc biệt47579
Giải nhất80977
Giải nhì 62619 73610
Giải ba 77069 19970 43083
46530 54910 00973
Giải tư 6915 1634 5860 1873
Giải năm 4516 3281 8015
5447 5143 6006
Giải sáu 529 575 563
Giải bảy 15 64 68 10
ĐầuLô tô
006
110, 10, 10, 15, 15, 15, 16, 19
229
330, 34
443, 47
5
660, 63, 64, 68, 69
770, 73, 73, 75, 77, 79
881, 83
9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20-11-2021 KTTG: 8NF-9NF-10NF-2NF-1NF-6NF
Đặc biệt45344
Giải nhất21508
Giải nhì 06066 59634
Giải ba 49513 56671 11689
83633 67984 92762
Giải tư 9471 7021 0316 3821
Giải năm 2796 0373 0267
0441 1973 2143
Giải sáu 390 006 414
Giải bảy 15 66 18 71
ĐầuLô tô
006, 08
113, 14, 15, 16, 18
221, 21
333, 34
441, 43, 44
5
662, 66, 66, 67
771, 71, 71, 73, 73
884, 89
990, 96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19-11-2021 KTTG: 14NE-9NE-2NE-3NE-1NE-4NE
Đặc biệt68712
Giải nhất13056
Giải nhì 06192 95012
Giải ba 99626 60787 11782
79716 23208 53805
Giải tư 0290 2799 2097 4884
Giải năm 9850 6342 4004
8986 6207 3442
Giải sáu 222 826 366
Giải bảy 03 82 30 28
ĐầuLô tô
003, 04, 05, 07, 08
112, 12, 16
222, 26, 26, 28
330
442, 42
550, 56
666
7
882, 82, 84, 86, 87
990, 92, 97, 99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18-11-2021 KTTG: 14ND-8ND-2ND-15ND-13ND-11ND
Đặc biệt04960
Giải nhất49665
Giải nhì 04200 18541
Giải ba 27955 83010 45029
40506 20377 87002
Giải tư 6003 5169 6560 4282
Giải năm 9217 5644 4489
6692 1281 3506
Giải sáu 698 013 396
Giải bảy 40 73 53 30
ĐầuLô tô
000, 02, 03, 06, 06
110, 13, 17
229
330
440, 41, 44
553, 55
660, 60, 65, 69
773, 77
881, 82, 89
992, 96, 98
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17-11-2021 KTTG: 5NC-7NC-9NC-14NC-3NC-10NC
Đặc biệt99342
Giải nhất53462
Giải nhì 60892 76010
Giải ba 08172 04710 89384
38556 56517 44121
Giải tư 6524 9263 8444 5561
Giải năm 8015 8646 4057
6037 3332 3728
Giải sáu 192 729 801
Giải bảy 87 23 66 46
ĐầuLô tô
001
110, 10, 15, 17
221, 23, 24, 28, 29
332, 37
442, 44, 46, 46
556, 57
661, 62, 63, 66
772
884, 87
992, 92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16-11-2021 KTTG: 9NB-6NB-1NB-12NB-13NB-10NB
Đặc biệt41405
Giải nhất87612
Giải nhì 81360 78282
Giải ba 43090 95046 94177
57356 18737 45633
Giải tư 8106 5174 1330 1368
Giải năm 6800 1629 8416
7121 7432 8895
Giải sáu 159 505 895
Giải bảy 46 83 68 30
ĐầuLô tô
000, 05, 05, 06
112, 16
221, 29
330, 30, 32, 33, 37
446, 46
556, 59
660, 68, 68
774, 77
882, 83
990, 95, 95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15-11-2021 KTTG: 4NA-9NA-6NA-3NA-14NA-5NA
Đặc biệt77626
Giải nhất91372
Giải nhì 87595 59730
Giải ba 52971 42147 97681
96197 75905 44819
Giải tư 4555 3907 9415 5446
Giải năm 6522 3955 0075
9059 5993 1531
Giải sáu 727 027 573
Giải bảy 97 34 27 94
ĐầuLô tô
005, 07
115, 19
222, 26, 27, 27, 27
330, 31, 34
446, 47
555, 55, 59
6
771, 72, 73, 75
881
993, 94, 95, 97, 97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14-11-2021 KTTG: 13MZ-10MZ-2MZ-12MZ-14MZ-9MZ
Đặc biệt53940
Giải nhất52169
Giải nhì 96490 56413
Giải ba 75831 04901 40450
49876 41041 24500
Giải tư 6399 1620 0903 1337
Giải năm 4292 1228 9935
6934 3812 7727
Giải sáu 057 640 516
Giải bảy 14 16 23 01
ĐầuLô tô
000, 01, 01, 03
112, 13, 14, 16, 16
220, 23, 27, 28
331, 34, 35, 37
440, 40, 41
550, 57
669
776
8
990, 92, 99
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13-11-2021 KTTG: 13MY-15MY-4MY-9MY-12MY-10MY
Đặc biệt55230
Giải nhất64965
Giải nhì 40445 62471
Giải ba 68484 40688 04527
86291 39463 82529
Giải tư 6747 6958 4562 4302
Giải năm 4888 3771 7144
8315 3470 9812
Giải sáu 899 533 548
Giải bảy 20 70 60 83
ĐầuLô tô
002
112, 15
220, 27, 29
330, 33
444, 45, 47, 48
558
660, 62, 63, 65
770, 70, 71, 71
883, 84, 88, 88
991, 99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12-11-2021 KTTG: 4MX-5MX-13MX-7MX-1MX-15MX
Đặc biệt04211
Giải nhất71230
Giải nhì 58044 68437
Giải ba 80363 60261 49100
77271 53221 35588
Giải tư 7488 0466 1119 7107
Giải năm 9609 0695 9105
1244 0805 7957
Giải sáu 966 246 923
Giải bảy 49 72 93 12
ĐầuLô tô
000, 05, 05, 07, 09
111, 12, 19
221, 23
330, 37
444, 44, 46, 49
557
661, 63, 66, 66
771, 72
888, 88
993, 95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11-11-2021 KTTG: 1MV-9MV-7MV-4MV-3MV-11MV
Đặc biệt33422
Giải nhất95524
Giải nhì 05578 04349
Giải ba 99798 41156 04674
30672 01664 75968
Giải tư 5647 3282 3118 3426
Giải năm 7424 0661 6813
9648 1934 7761
Giải sáu 119 020 440
Giải bảy 93 04 00 12
ĐầuLô tô
000, 04
112, 13, 18, 19
220, 22, 24, 24, 26
334
440, 47, 48, 49
556
661, 61, 64, 68
772, 74, 78
882
993, 98
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10-11-2021 KTTG: 15MU-7MU-4MU-1MU-11MU-9MU
Đặc biệt43595
Giải nhất16549
Giải nhì 57132 84372
Giải ba 15670 55432 05691
97496 48100 98921
Giải tư 7384 0606 4163 2810
Giải năm 4875 0087 5578
0863 7466 0519
Giải sáu 267 811 781
Giải bảy 71 60 53 76
ĐầuLô tô
000, 06
110, 11, 19
221
332, 32
449
553
660, 63, 63, 66, 67
770, 71, 72, 75, 76, 78
881, 84, 87
991, 95, 96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09-11-2021 KTTG: 13MT-3MT-2MT-1MT-4MT-5MT
Đặc biệt71952
Giải nhất38113
Giải nhì 49404 62456
Giải ba 78776 29210 17133
91667 44086 42109
Giải tư 3202 9254 4130 7525
Giải năm 5753 0323 8518
7744 1719 4247
Giải sáu 021 744 319
Giải bảy 80 62 37 32
ĐầuLô tô
002, 04, 09
110, 13, 18, 19, 19
221, 23, 25
330, 32, 33, 37
444, 44, 47
552, 53, 54, 56
662, 67
776
880, 86
9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08-11-2021 KTTG: 10MS-7MS-9MS-6MS-4MS-1MS
Đặc biệt94772
Giải nhất34396
Giải nhì 28371 85901
Giải ba 67985 63742 33556
59451 92120 43046
Giải tư 1704 0824 9972 0045
Giải năm 0604 7671 4133
0662 0135 6590
Giải sáu 935 839 605
Giải bảy 38 60 90 99
ĐầuLô tô
001, 04, 04, 05
1
220, 24
333, 35, 35, 38, 39
442, 45, 46
551, 56
660, 62
771, 71, 72, 72
885
990, 90, 96, 99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07-11-2021 KTTG: 13MR-12MR-8MR-9MR-1MR-5MR
Đặc biệt91386
Giải nhất94379
Giải nhì 44311 83179
Giải ba 06678 99680 13992
40551 83553 67313
Giải tư 8928 0461 1576 4272
Giải năm 5710 3641 9205
4572 6586 1243
Giải sáu 931 455 549
Giải bảy 76 65 11 75
ĐầuLô tô
005
110, 11, 11, 13
228
331
441, 43, 49
551, 53, 55
661, 65
772, 72, 75, 76, 76, 78, 79, 79
880, 86, 86
992
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06-11-2021 KTTG: 4MQ-14MQ-5MQ-15MQ-10MQ-6MQ
Đặc biệt19821
Giải nhất46754
Giải nhì 25283 73708
Giải ba 40380 57211 84983
35372 66863 35876
Giải tư 0832 9805 0887 2710
Giải năm 1258 3192 8228
1259 1762 0737
Giải sáu 902 704 983
Giải bảy 61 89 03 29
ĐầuLô tô
002, 03, 04, 05, 08
110, 11
221, 28, 29
332, 37
4
554, 58, 59
661, 62, 63
772, 76
880, 83, 83, 83, 87, 89
992
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05-11-2021 KTTG: 7MP-12MP-1MP-11MP-15MP-8MP-17MP-18MP
Đặc biệt66152
Giải nhất65766
Giải nhì 01610 37587
Giải ba 67850 21069 37289
61589 14790 10276
Giải tư 7588 5664 3897 5600
Giải năm 2409 1347 2403
8443 9588 4431
Giải sáu 334 575 643
Giải bảy 38 02 90 85
ĐầuLô tô
000, 02, 03, 09
110
2
331, 34, 38
443, 43, 47
550, 52
664, 66, 69
775, 76
885, 87, 88, 88, 89, 89
990, 90, 97
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04-11-2021 KTTG: 9MN-10MN-2MN-14MN-12MN-1MN
Đặc biệt34148
Giải nhất13354
Giải nhì 26931 94183
Giải ba 12086 45847 38114
77107 75916 54097
Giải tư 9011 9665 1210 1072
Giải năm 0907 8827 7296
7927 6407 9324
Giải sáu 547 894 035
Giải bảy 41 45 71 57
ĐầuLô tô
007, 07, 07
110, 11, 14, 16
224, 27, 27
331, 35
441, 45, 47, 47, 48
554, 57
665
771, 72
883, 86
994, 96, 97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03-11-2021 KTTG: 6ML-9ML-2ML-3ML-1ML-11ML
Đặc biệt07267
Giải nhất18214
Giải nhì 36604 45461
Giải ba 30178 97124 17724
24779 77674 48280
Giải tư 4552 0450 3344 6928
Giải năm 9247 9087 8812
7576 5399 7902
Giải sáu 050 978 222
Giải bảy 91 56 69 39
ĐầuLô tô
002, 04
112, 14
222, 24, 24, 28
339
444, 47
550, 50, 52, 56
661, 67, 69
774, 76, 78, 78, 79
880, 87
991, 99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02-11-2021 KTTG: 6MK-13MK-3MK-8MK-5MK-14MK
Đặc biệt29510
Giải nhất65284
Giải nhì 10262 66333
Giải ba 48657 77171 08542
37647 01138 62330
Giải tư 1155 3361 1330 4113
Giải năm 4760 8547 5679
7991 6131 2925
Giải sáu 027 566 450
Giải bảy 66 36 96 10
ĐầuLô tô
0
110, 10, 13
225, 27
330, 30, 31, 33, 36, 38
442, 47, 47
550, 55, 57
660, 61, 62, 66, 66
771, 79
884
991, 96
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01-11-2021 KTTG: 4MH-3MH-8MH-10MH-12MH-14MH
Đặc biệt03858
Giải nhất20567
Giải nhì 69750 34589
Giải ba 65754 36377 18331
76250 09247 84704
Giải tư 1710 6620 2340 1625
Giải năm 1032 6922 6094
5404 5085 9777
Giải sáu 352 249 084
Giải bảy 07 84 11 31
ĐầuLô tô
004, 04, 07
110, 11
220, 22, 25
331, 31, 32
440, 47, 49
550, 50, 52, 54, 58
667
777, 77
884, 84, 85, 89
994
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31-10-2021 KTTG: 3MG-7MG-11MG-12MG-9MG-8MG
Đặc biệt54798
Giải nhất04294
Giải nhì 72480 05721
Giải ba 82106 07376 62297
09493 66579 94247
Giải tư 4401 1797 5715 7824
Giải năm 9963 0196 1823
3341 7665 9561
Giải sáu 626 139 472
Giải bảy 62 35 58 65
ĐầuLô tô
001, 06
115
221, 23, 24, 26
335, 39
441, 47
558
661, 62, 63, 65, 65
772, 76, 79
880
993, 94, 96, 97, 97, 98
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30-10-2021 KTTG: 1MF-13MF-14MF-12MF-15MF-7MF
Đặc biệt24242
Giải nhất20699
Giải nhì 81912 69142
Giải ba 75527 58228 40257
74944 16811 03318
Giải tư 3279 0851 3873 7153
Giải năm 3047 5555 4660
2064 1060 8087
Giải sáu 441 563 253
Giải bảy 07 88 55 30
ĐầuLô tô
007
111, 12, 18
227, 28
330
441, 42, 42, 44, 47
551, 53, 53, 55, 55, 57
660, 60, 63, 64
773, 79
887, 88
999
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29-10-2021 KTTG: 1ME-5ME-8ME-6ME-15ME-14ME
Đặc biệt67635
Giải nhất83186
Giải nhì 46576 75207
Giải ba 37607 90787 01471
41670 48558 10786
Giải tư 6447 0420 5042 5225
Giải năm 5635 4481 0743
6322 5141 0007
Giải sáu 967 431 346
Giải bảy 96 09 43 65
ĐầuLô tô
007, 07, 07, 09
1
220, 22, 25
331, 35, 35
441, 42, 43, 43, 46, 47
558
665, 67
770, 71, 76
881, 86, 86, 87
996
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28-10-2021 KTTG: 9MD-3MD-6MD-13MD-11MD-1MD
Đặc biệt47069
Giải nhất95366
Giải nhì 66750 09727
Giải ba 01954 85053 03430
81189 84631 22915
Giải tư 6537 1438 7374 4532
Giải năm 6468 6503 0390
9204 5578 8820
Giải sáu 194 368 612
Giải bảy 20 26 08 31
ĐầuLô tô
003, 04, 08
112, 15
220, 20, 26, 27
330, 31, 31, 32, 37, 38
4
550, 53, 54
666, 68, 68, 69
774, 78
889
990, 94
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27-10-2021 KTTG: 2MC-3MC-6MC-8MC-14MC-15MC
Đặc biệt92046
Giải nhất41811
Giải nhì 48897 06816
Giải ba 12136 10194 66604
25468 22916 35760
Giải tư 6813 7060 6512 0466
Giải năm 5836 8148 5480
1722 8341 1074
Giải sáu 427 683 514
Giải bảy 46 07 64 09
ĐầuLô tô
004, 07, 09
111, 12, 13, 14, 16, 16
222, 27
336, 36
441, 46, 46, 48
5
660, 60, 64, 66, 68
774
880, 83
994, 97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26-10-2021 KTTG: 3MB-11MB-13MB-9MB-10MB-6MB
Đặc biệt75309
Giải nhất29545
Giải nhì 67316 50608
Giải ba 06077 38587 54199
15606 18930 14980
Giải tư 8239 0619 3804 6025
Giải năm 1719 2313 6699
5523 1954 6972
Giải sáu 582 542 501
Giải bảy 50 61 83 91
ĐầuLô tô
001, 04, 06, 08, 09
113, 16, 19, 19
223, 25
330, 39
442, 45
550, 54
661
772, 77
880, 82, 83, 87
991, 99, 99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25-10-2021 KTTG: 12MA-3MA-11MA-2MA-6MA-10MA
Đặc biệt69154
Giải nhất57088
Giải nhì 08106 67288
Giải ba 33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư 3443 8831 3951 6357
Giải năm 4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu 425 055 981
Giải bảy 28 30 12 54
ĐầuLô tô
006
112
221, 21, 23, 25, 26, 28
330, 31, 37
443, 45, 49
550, 51, 54, 54, 55, 57, 58
664, 68
776
881, 88, 88
9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24-10-2021 KTTG: 9LZ-5LZ-12LZ-7LZ-3LZ-1LZ
Đặc biệt44417
Giải nhất33926
Giải nhì 36042 14446
Giải ba 00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư 1191 7465 0224 4762
Giải năm 9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu 828 294 558
Giải bảy 52 97 53 58
ĐầuLô tô
002, 07
113, 17
220, 21, 24, 24, 26, 28
3
442, 45, 46
552, 53, 58, 58
660, 62, 63, 65
770, 74
8
991, 92, 94, 97
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23-10-2021 KTTG: 11LY-9LY-7LY-10LY-3LY-1LY
Đặc biệt73125
Giải nhất49150
Giải nhì 11662 42636
Giải ba 77669 20758 90628
69376 07744 74090
Giải tư 1235 7306 4251 0219
Giải năm 2927 6946 7368
6598 0823 3611
Giải sáu 608 961 594
Giải bảy 81 31 85 93
ĐầuLô tô
006, 08
111, 19
223, 25, 27, 28
331, 35, 36
444, 46
550, 51, 58
661, 62, 68, 69
776
881, 85
990, 93, 94, 98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22-10-2021 KTTG: 10LX-5LX-4LX-3LX-13LX-2LX
Đặc biệt56628
Giải nhất23615
Giải nhì 74574 50353
Giải ba 31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư 1960 3013 8505 0372
Giải năm 3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu 220 319 205
Giải bảy 17 82 79 06
ĐầuLô tô
005, 05, 06, 07
113, 15, 17, 19
220, 28, 29
3
444
553
660, 60, 61, 62, 65, 66, 66
770, 71, 72, 74, 79
882
993
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21-10-2021 KTTG: 13LV-9LV-15LV-6LV-4LV-11LV
Đặc biệt93188
Giải nhất00442
Giải nhì 02778 55348
Giải ba 93482 67157 21991
25308 09359 35527
Giải tư 0874 1320 1402 3657
Giải năm 8738 5467 4184
3797 7319 0977
Giải sáu 082 955 126
Giải bảy 20 58 65 28
ĐầuLô tô
002, 08
119
220, 20, 26, 27, 28
338
442, 48
555, 57, 57, 58, 59
665, 67
774, 77, 78
882, 82, 84, 88
991, 97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20-10-2021 KTTG: 4LU-15LU-1LU-10LU-3LU-8LU
Đặc biệt56449
Giải nhất76644
Giải nhì 26081 29056
Giải ba 10246 09333 44287
03397 31724 46347
Giải tư 5064 2617 1255 9438
Giải năm 5101 5329 9957
6899 7173 1079
Giải sáu 078 211 930
Giải bảy 93 72 10 29
ĐầuLô tô
001
110, 11, 17
224, 29, 29
330, 33, 38
444, 46, 47, 49
555, 56, 57
664
772, 73, 78, 79
881, 87
993, 97, 99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19-10-2021 KTTG: 6LT-15LT-14LT-11LT-4LT-3LT
Đặc biệt86847
Giải nhất67039
Giải nhì 11804 30501
Giải ba 17762 21068 71626
80934 72550 58345
Giải tư 4230 5354 7655 4600
Giải năm 3012 7903 4093
4880 0723 5191
Giải sáu 824 718 423
Giải bảy 67 42 89 98
ĐầuLô tô
000, 01, 03, 04
112, 18
223, 23, 24, 26
330, 34, 39
442, 45, 47
550, 54, 55
662, 67, 68
7
880, 89
991, 93, 98
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18-10-2021 KTTG: 10LS-12LS-15LS-14LS-11LS-6LS
Đặc biệt11609
Giải nhất38670
Giải nhì 75749 86248
Giải ba 01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư 2752 3870 5919 6155
Giải năm 1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu 747 489 116
Giải bảy 34 31 71 00
ĐầuLô tô
000, 01, 09, 09
116, 18, 19
227, 28
331, 32, 33, 34
447, 48, 49
552, 55
661, 62, 68
770, 70, 71, 72
889
996
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17-10-2021 KTTG: 3LR-8LR-1LR-10LR-13LR-2LR
Đặc biệt24640
Giải nhất45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15
ĐầuLô tô
006, 07, 08
110, 12, 13, 13, 15, 18
222, 23, 23, 29
332, 33, 34, 37
440
555, 56
661, 61
770, 74, 78
8
993, 93
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16-10-2021 KTTG: 15LQ-11LQ-13LQ-7LQ-8LQ-3LQ
Đặc biệt66067
Giải nhất51010
Giải nhì 58163 24893
Giải ba 22086 11007 59027
44020 89643 23923
Giải tư 3823 4029 6037 8722
Giải năm 4597 2086 4262
6785 2981 0394
Giải sáu 970 084 208
Giải bảy 56 38 14 07
ĐầuLô tô
007, 07, 08
110, 14
220, 22, 23, 23, 27, 29
337, 38
443
556
662, 63, 67
770
881, 84, 85, 86, 86
993, 94, 97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15-10-2021 KTTG: 11LP-9LP-13LP-15LP-2LP-10LP
Đặc biệt64218
Giải nhất83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư 3490 7166 1748 5327
Giải năm 8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu 432 412 974
Giải bảy 88 42 48 34
ĐầuLô tô
001
112, 13, 17, 18
220, 25, 27
332, 34, 35
442, 42, 47, 48, 48, 49, 49
551, 54, 54
664, 66
771, 74
888
990
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14-10-2021 KTTG: 4LN-1LN-7LN-2LN-11LN-3LN
Đặc biệt04019
Giải nhất12662
Giải nhì 35528 91597
Giải ba 20875 24309 36818
14668 42438 64087
Giải tư 1848 0051 9922 4854
Giải năm 3411 4139 3577
1873 5344 3814
Giải sáu 067 225 133
Giải bảy 44 94 71 55
ĐầuLô tô
009
111, 14, 18, 19
222, 25, 28
333, 38, 39
444, 44, 48
551, 54, 55
662, 67, 68
771, 73, 75, 77
887
994, 97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13-10-2021 KTTG: 12LM-5LM-14LM-9LM-2LM-11LM
Đặc biệt49522
Giải nhất34123
Giải nhì 78632 64623
Giải ba 56223 06547 09009
89576 92818 86214
Giải tư 2021 5690 8849 0711
Giải năm 2113 8065 6311
6205 2776 7435
Giải sáu 397 539 413
Giải bảy 20 26 38 31
ĐầuLô tô
005, 09
111, 11, 13, 13, 14, 18
220, 21, 22, 23, 23, 23, 26
331, 32, 35, 38, 39
447, 49
5
665
776, 76
8
990, 97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12-10-2021 KTTG: 13LK-3LK-1LK-6LK-4LK-12LK
Đặc biệt05618
Giải nhất73209
Giải nhì 47494 05368
Giải ba 46758 46707 32222
24995 44326 85162
Giải tư 3826 2625 5000 9607
Giải năm 2166 6490 7920
4986 4950 0247
Giải sáu 364 768 934
Giải bảy 81 97 48 88
ĐầuLô tô
000, 07, 07, 09
118
220, 22, 25, 26, 26
334
447, 48
550, 58
662, 64, 66, 68, 68
7
881, 86, 88
990, 94, 95, 97
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11-10-2021 KTTG: 10LH-4LH-11LH-6LH-7LH-8LH
Đặc biệt72142
Giải nhất06050
Giải nhì 72755 40465
Giải ba 17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư 2222 8289 8745 8322
Giải năm 0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu 758 499 915
Giải bảy 55 95 26 07
ĐầuLô tô
001, 04, 07
114, 15
220, 22, 22, 24, 26
330, 32
442, 45
550, 52, 55, 55, 58
665
7
884, 84, 89
991, 95, 98, 99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10-10-2021 KTTG: 6LG-7LG-10LG-9LG-2LG-13LG
Đặc biệt06085
Giải nhất88649
Giải nhì 10842 18830
Giải ba 01269 23827 76813
31338 07958 49024
Giải tư 4671 1897 4473 0285
Giải năm 2069 7935 5161
9047 0316 3202
Giải sáu 246 585 284
Giải bảy 48 34 93 42
ĐầuLô tô
002
113, 16
224, 27
330, 34, 35, 38
442, 42, 46, 47, 48, 49
558
661, 69, 69
771, 73
884, 85, 85, 85
993, 97
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09-10-2021 KTTG: 9LF-12LF-2LF-11LF-6LF-4LF
Đặc biệt31156
Giải nhất70905
Giải nhì 52422 68986
Giải ba 95981 27557 61315
00056 79187 64291
Giải tư 4207 4639 7518 3207
Giải năm 6514 8442 4642
1514 5220 7211
Giải sáu 341 184 364
Giải bảy 33 92 39 01
ĐầuLô tô
001, 05, 07, 07
111, 14, 14, 15, 18
220, 22
333, 39, 39
441, 42, 42
556, 56, 57
664
7
881, 84, 86, 87
991, 92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08-10-2021 KTTG: 8LE-14LE-10LE-6LE-1LE-9LE
Đặc biệt43550
Giải nhất92887
Giải nhì 67470 39215
Giải ba 44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư 6762 6312 7923 3586
Giải năm 2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu 459 190 679
Giải bảy 17 49 68 11
ĐầuLô tô
0
111, 11, 12, 15, 17, 17, 18
222, 23, 26
335
445, 49
550, 54, 56, 59
662, 68
770, 79
884, 85, 86, 87, 89
990
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07-10-2021 KTTG: 15LD-1LD-8LD-6LD-10LD-4LD
Đặc biệt97469
Giải nhất47719
Giải nhì 46341 12091
Giải ba 19146 27071 58427
08765 05682 77078
Giải tư 7871 5078 9551 6745
Giải năm 0771 0072 9575
0039 0263 2308
Giải sáu 909 258 300
Giải bảy 59 61 16 51
ĐầuLô tô
000, 08, 09
116, 19
227
339
441, 45, 46
551, 51, 58, 59
661, 63, 65, 69
771, 71, 71, 72, 75, 78, 78
882
991
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06-10-2021 KTTG: 19LC-10LC-13LC-20LC-14LC-4LC-2LC-8LC
Đặc biệt82245
Giải nhất66283
Giải nhì 69636 77240
Giải ba 52616 64268 27166
71829 21630 00238
Giải tư 0730 2073 5794 2355
Giải năm 5416 8580 7666
4490 3140 4119
Giải sáu 645 320 613
Giải bảy 41 20 80 60
ĐầuLô tô
0
113, 16, 16, 19
220, 20, 29
330, 30, 36, 38
440, 40, 41, 45, 45
555
660, 66, 66, 68
773
880, 80, 83
990, 94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05-10-2021 KTTG: 13LB-15LB-8LB-5LB-11LB-2LB
Đặc biệt73967
Giải nhất77123
Giải nhì 05811 34359
Giải ba 06377 13913 84309
93756 58430 52449
Giải tư 4377 1609 5971 5508
Giải năm 5445 7122 9723
7370 2023 9796
Giải sáu 493 161 849
Giải bảy 87 98 07 56
ĐầuLô tô
007, 08, 09, 09
111, 13
222, 23, 23, 23
330
445, 49, 49
556, 56, 59
661, 67
770, 71, 77, 77
887
993, 96, 98
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04-10-2021 KTTG: 3LA-4LA-11LA-12LA-15LA-1LA
Đặc biệt45747
Giải nhất78306
Giải nhì 61572 84369
Giải ba 18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư 7010 0738 2149 2415
Giải năm 1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu 674 785 969
Giải bảy 34 44 57 07
ĐầuLô tô
005, 06, 07
110, 11, 14, 15
227
334, 38
440, 42, 44, 47, 49
557, 59, 59
660, 64, 69, 69
772, 74
885, 85
991
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03-10-2021 KTTG: 13KZ-1KZ-4KZ-3KZ-10KZ-8KZ
Đặc biệt20681
Giải nhất02104
Giải nhì 37357 93752
Giải ba 55304 60330 34160
60027 20063 00404
Giải tư 1190 5537 1993 7472
Giải năm 1935 5535 0728
4564 7842 7533
Giải sáu 528 376 079
Giải bảy 60 16 56 83
ĐầuLô tô
004, 04, 04
116
227, 28, 28
330, 33, 35, 35, 37
442
552, 56, 57
660, 60, 63, 64
772, 76, 79
881, 83
990, 93
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02-10-2021 KTTG: 6KY-15KY-1KY-2KY-4KY-9KY
Đặc biệt37377
Giải nhất21288
Giải nhì 46261 00079
Giải ba 66998 36915 98030
41584 52824 42926
Giải tư 2434 0327 9138 3444
Giải năm 5450 1412 9468
0875 8001 6321
Giải sáu 887 703 045
Giải bảy 31 78 63 55
ĐầuLô tô
001, 03
112, 15
221, 24, 26, 27
330, 31, 34, 38
444, 45
550, 55
661, 63, 68
775, 77, 78, 79
884, 87, 88
998
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01-10-2021 KTTG: 1KX-5KX-15KX-2KX-7KX-14KX
Đặc biệt31220
Giải nhất49246
Giải nhì 20939 28685
Giải ba 12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư 1213 3114 8078 8087
Giải năm 2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu 450 862 818
Giải bảy 56 01 68 38
ĐầuLô tô
001, 03, 03
113, 14, 14, 18
220
333, 38, 38, 39
446, 48, 49
550, 56
662, 68
775, 78
885, 86, 87, 87, 89
995
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30-09-2021 KTTG: 3KV-8KV-4KV-13KV-6KV-11KV
Đặc biệt45811
Giải nhất53705
Giải nhì 13062 24543
Giải ba 01005 33475 11603
63101 12074 52012
Giải tư 0790 7890 8030 6272
Giải năm 1878 3513 9673
6628 0515 9537
Giải sáu 226 281 792
Giải bảy 13 98 75 26
ĐầuLô tô
001, 03, 05, 05
111, 12, 13, 13, 15
226, 26, 28
330, 37
443
5
662
772, 73, 74, 75, 75, 78
881
990, 90, 92, 98
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29-09-2021 KTTG: 3KU-1KU-8KU-13KU-2KU-9KU
Đặc biệt76477
Giải nhất24728
Giải nhì 82153 20385
Giải ba 09463 95654 14232
41721 92050 74476
Giải tư 7366 9727 5435 7638
Giải năm 0921 9039 7180
4555 3303 1709
Giải sáu 941 832 396
Giải bảy 77 78 54 57
ĐầuLô tô
003, 09
1
221, 21, 27, 28
332, 32, 35, 38, 39
441
550, 53, 54, 54, 55, 57
663, 66
776, 77, 77, 78
880, 85
996
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28-09-2021 KTTG: 4KT-5KT-10KT-12KT-6KT-14KT
Đặc biệt03234
Giải nhất84484
Giải nhì 90665 27193
Giải ba 84025 36607 88411
17783 68780 93121
Giải tư 0174 1668 1547 4223
Giải năm 1963 1853 8859
3026 5672 2473
Giải sáu 279 161 216
Giải bảy 22 01 15 63
ĐầuLô tô
001, 07
111, 15, 16
221, 22, 23, 25, 26
334
447
553, 59
661, 63, 63, 65, 68
772, 73, 74, 79
880, 83, 84
993
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-09-2021 KTTG: 8KS-9KS-1KS-12KS-14KS-6KS
Đặc biệt73011
Giải nhất19529
Giải nhì 02268 95997
Giải ba 51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư 1584 3811 1734 9321
Giải năm 9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu 199 114 442
Giải bảy 90 34 37 81
ĐầuLô tô
008
111, 11, 14, 17
221, 26, 29
330, 34, 34, 37
442, 43, 44
559, 59
665, 66, 68, 69
7
881, 82, 84
990, 97, 99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26-09-2021 KTTG: 8KR-13KR-14KR-2KR-4KR-7KR
Đặc biệt21694
Giải nhất58074
Giải nhì 30674 87398
Giải ba 68622 50815 13530
38874 20194 54775
Giải tư 3534 1774 0561 4699
Giải năm 4005 7905 2707
5383 1660 5393
Giải sáu 434 727 472
Giải bảy 79 05 15 27
ĐầuLô tô
005, 05, 05, 07
115, 15
222, 27, 27
330, 34, 34
4
5
660, 61
772, 74, 74, 74, 74, 75, 79
883
993, 94, 94, 98, 99
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25-09-2021 KTTG: 11KQ-5KQ-2KQ-7KQ-1KQ-4KQ
Đặc biệt92408
Giải nhất91545
Giải nhì 83667 10074
Giải ba 24894 91092 90506
11587 03675 28811
Giải tư 1134 8263 7597 0123
Giải năm 2562 9892 0143
7177 9148 5373
Giải sáu 341 495 952
Giải bảy 71 35 97 83
ĐầuLô tô
006, 08
111
223
334, 35
441, 43, 45, 48
552
662, 63, 67
771, 73, 74, 75, 77
883, 87
992, 92, 94, 95, 97, 97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24-09-2021 KTTG: 11KP-5KP-15KP-9KP-4KP-12KP
Đặc biệt51678
Giải nhất00595
Giải nhì 81492 15143
Giải ba 18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư 5028 0402 5989 6790
Giải năm 3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu 272 740 345
Giải bảy 11 40 04 18
ĐầuLô tô
002, 04, 06
111, 16, 18
227, 28
337
440, 40, 42, 43, 45, 45
552
669
772, 74, 74, 78
886, 89
990, 92, 95, 96
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23-09-2021 KTTG: 11KN-8KN-10KN-5KN-12KN-13KN
Đặc biệt11534
Giải nhất41900
Giải nhì 09585 18963
Giải ba 83891 60439 11010
49658 08467 79973
Giải tư 1272 4477 4807 0736
Giải năm 1743 3542 6456
0905 0449 3119
Giải sáu 056 319 996
Giải bảy 83 61 50 91
ĐầuLô tô
000, 05, 07
110, 19, 19
2
334, 36, 39
442, 43, 49
550, 56, 56, 58
661, 63, 67
772, 73, 77
883, 85
991, 91, 96
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22-09-2021 KTTG: 11KM-13KM-6KM-8KM-15KM-4KM
Đặc biệt53873
Giải nhất69507
Giải nhì 02330 17980
Giải ba 73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư 8925 3956 3169 7059
Giải năm 1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu 013 531 299
Giải bảy 18 01 12 42
ĐầuLô tô
001, 03, 07, 09
112, 13, 18
225
330, 31, 31
442, 43
556, 59
668, 69, 69, 69
771, 73, 73
880, 81, 86
993, 99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21-09-2021 KTTG: 15KL-14KL-13KL-4KL-1KL-9KL
Đặc biệt16083
Giải nhất88718
Giải nhì 35830 21024
Giải ba 28362 42642 95525
13345 87483 89228
Giải tư 6183 4094 4091 2619
Giải năm 5877 4901 3912
9172 1608 9055
Giải sáu 013 061 667
Giải bảy 84 29 72 36
ĐầuLô tô
001, 08
112, 13, 18, 19
224, 25, 28, 29
330, 36
442, 45
555
661, 62, 67
772, 72, 77
883, 83, 83, 84
991, 94
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-09-2021 KTTG: 6KH-13KH-14KH-10KH-8KH-9KH
Đặc biệt74019
Giải nhất39363
Giải nhì 65370 71066
Giải ba 45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư 5518 0019 5100 0220
Giải năm 2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu 310 412 482
Giải bảy 24 00 91 19
ĐầuLô tô
000, 00
110, 12, 17, 18, 19, 19, 19
220, 23, 24
330, 31, 34, 39
4
5
660, 63, 65, 66, 68
770, 74
882, 85
991, 96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19-09-2021 KTTG: 3KG-4KG-10KG-15KG-1KG-2KG
Đặc biệt45957
Giải nhất46590
Giải nhì 96670 98212
Giải ba 61428 04665 16136
67569 58371 64581
Giải tư 2819 9818 9180 2878
Giải năm 3041 7099 3203
1269 0117 1209
Giải sáu 618 301 042
Giải bảy 32 56 00 04
ĐầuLô tô
000, 01, 03, 04, 09
112, 17, 18, 18, 19
228
332, 36
441, 42
556, 57
665, 69, 69
770, 71, 78
880, 81
990, 99
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18-09-2021 KTTG: 9KF-2KF-6KF-15KF-8KF-13KF
Đặc biệt93901
Giải nhất29743
Giải nhì 74749 24114
Giải ba 11745 24603 47552
26902 02551 09078
Giải tư 2410 5244 7589 6247
Giải năm 6371 5447 7365
6465 3567 7674
Giải sáu 783 359 506
Giải bảy 36 83 39 17
ĐầuLô tô
001, 02, 03, 06
110, 14, 17
2
336, 39
443, 44, 45, 47, 47, 49
551, 52, 59
665, 65, 67
771, 74, 78
883, 83, 89
9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17-09-2021 KTTG: 1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE
Đặc biệt35330
Giải nhất90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
ĐầuLô tô
005
110, 15, 19
229
330, 30, 32
441, 49
551, 53, 58
660, 66, 67
775, 76, 77, 78, 78, 79, 79
889
990, 94, 99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16-09-2021 KTTG: 2KD-12KD-4KD-8KD-7KD-10KD
Đặc biệt12093
Giải nhất15382
Giải nhì 00130 21943
Giải ba 50448 80082 64043
98242 01132 53130
Giải tư 8475 5930 6507 0597
Giải năm 9265 2047 3694
8132 8300 6759
Giải sáu 984 963 471
Giải bảy 39 23 97 19
ĐầuLô tô
000, 07
119
223
330, 30, 30, 32, 32, 39
442, 43, 43, 47, 48
559
663, 65
771, 75
882, 82, 84
993, 94, 97, 97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15-09-2021 KTTG: 12KC-2KC-5KC-14KC-15KC-7KC
Đặc biệt04965
Giải nhất26381
Giải nhì 75078 09937
Giải ba 87750 14292 31642
19830 46057 14725
Giải tư 3447 5262 3595 5888
Giải năm 8882 5706 6266
5117 4340 5870
Giải sáu 534 904 082
Giải bảy 14 12 39 42
ĐầuLô tô
004, 06
112, 14, 17
225
330, 34, 37, 39
440, 42, 42, 47
550, 57
662, 65, 66
770, 78
881, 82, 82, 88
992, 95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14-09-2021 KTTG: 7KB-3KB-4KB-1KB-11KB-10KB
Đặc biệt32159
Giải nhất81460
Giải nhì 01050 23826
Giải ba 50064 32174 32284
79576 35652 46767
Giải tư 2910 5131 4210 3314
Giải năm 3955 0979 1384
0082 7704 8538
Giải sáu 921 400 284
Giải bảy 08 71 52 49
ĐầuLô tô
000, 04, 08
110, 10, 14
221, 26
331, 38
449
550, 52, 52, 55, 59
660, 64, 67
771, 74, 76, 79
882, 84, 84, 84
9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-09-2021 KTTG: 7KA-1KA-4KA-9KA-13KA-15KA
Đặc biệt95548
Giải nhất68227
Giải nhì 53476 18423
Giải ba 59313 10761 02884
22998 26134 12546
Giải tư 0146 5730 8572 0808
Giải năm 9635 3032 0184
8384 1790 7601
Giải sáu 564 591 957
Giải bảy 83 09 99 32
ĐầuLô tô
001, 08, 09
113
223, 27
330, 32, 32, 34, 35
446, 46, 48
557
661, 64
772, 76
883, 84, 84, 84
990, 91, 98, 99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12-09-2021 KTTG: 7HZ-2HZ-1HZ-13HZ-10HZ-14HZ
Đặc biệt23349
Giải nhất65096
Giải nhì 37636 14585
Giải ba 82711 01984 10108
63761 80426 18098
Giải tư 8650 6413 3653 9598
Giải năm 0444 1083 4230
5098 5783 5883
Giải sáu 265 113 308
Giải bảy 51 73 00 47
ĐầuLô tô
000, 08, 08
111, 13, 13
226
330, 36
444, 47, 49
550, 51, 53
661, 65
773
883, 83, 83, 84, 85
996, 98, 98, 98
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11-09-2021 KTTG: 7HY-8HY-15HY-4HY-10HY-1HY
Đặc biệt26654
Giải nhất20585
Giải nhì 51339 80495
Giải ba 73145 54425 13470
95180 51294 10392
Giải tư 6147 1153 8442 6773
Giải năm 8484 0277 8909
5947 1763 3538
Giải sáu 496 219 658
Giải bảy 13 51 11 19
ĐầuLô tô
009
111, 13, 19, 19
225
338, 39
442, 45, 47, 47
551, 53, 54, 58
663
770, 73, 77
880, 84, 85
992, 94, 95, 96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10-09-2021 KTTG: 2HX-3HX-5HX-4HX-13HX-10HX
Đặc biệt04529
Giải nhất92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
ĐầuLô tô
001, 08
111, 16, 19
222, 28, 28, 28, 29
338
441, 43, 47, 49
557
660, 61, 62, 66, 67, 68
773, 75, 76
886
993
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09-09-2021 KTTG: 14HV-12HV-7HV-1HV-8HV-9HV
Đặc biệt63724
Giải nhất90250
Giải nhì 27565 39894
Giải ba 85981 07295 58350
75168 41562 68741
Giải tư 7095 0862 7517 3188
Giải năm 9755 1527 1804
9526 0958 7540
Giải sáu 989 912 786
Giải bảy 31 71 84 78
ĐầuLô tô
004
112, 17
224, 26, 27
331
440, 41
550, 50, 55, 58
662, 62, 65, 68
771, 78
881, 84, 86, 88, 89
994, 95, 95
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08-09-2021 KTTG: 4HU-14HU-5HU-9HU-10HU-6HU
Đặc biệt14938
Giải nhất66613
Giải nhì 59445 87852
Giải ba 93619 55792 12858
77312 45405 94877
Giải tư 0218 2782 4363 7981
Giải năm 1841 2808 1296
7899 9779 2245
Giải sáu 050 787 635
Giải bảy 07 29 99 51
ĐầuLô tô
005, 07, 08
112, 13, 18, 19
229
335, 38
441, 45, 45
550, 51, 52, 58
663
777, 79
881, 82, 87
992, 96, 99, 99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07-09-2021 KTTG: 17HT-10HT-14HT-15HT-2HT-8HT-4HT-18HT
Đặc biệt10765
Giải nhất61705
Giải nhì 04965 95940
Giải ba 78027 81976 45092
54037 69856 05269
Giải tư 8236 3319 1375 3908
Giải năm 0025 8622 3484
7341 7235 5501
Giải sáu 367 568 645
Giải bảy 15 70 04 68
ĐầuLô tô
001, 04, 05, 08
115, 19
222, 25, 27
335, 36, 37
440, 41, 45
556
665, 65, 67, 68, 68, 69
770, 75, 76
884
992
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-09-2021 KTTG: 12HS-6HS-4HS-9HS-3HS-1HS
Đặc biệt87728
Giải nhất88415
Giải nhì 19940 44927
Giải ba 26793 17788 33474
52904 88310 77646
Giải tư 1183 9036 7786 1612
Giải năm 8192 9483 3950
4803 7481 1667
Giải sáu 792 575 369
Giải bảy 71 02 19 65
ĐầuLô tô
002, 03, 04
110, 12, 15, 19
227, 28
336
440, 46
550
665, 67, 69
771, 74, 75
881, 83, 83, 86, 88
992, 92, 93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05-09-2021 KTTG: 7HR-12HR-11HR-6HR-2HR-9HR
Đặc biệt17061
Giải nhất06266
Giải nhì 07805 99731
Giải ba 35197 62447 38742
44270 91965 85395
Giải tư 7408 5283 5353 8189
Giải năm 2833 0651 5006
2480 9391 7041
Giải sáu 810 437 976
Giải bảy 10 21 51 11
ĐầuLô tô
005, 06, 08
110, 10, 11
221
331, 33, 37
441, 42, 47
551, 51, 53
661, 65, 66
770, 76
880, 83, 89
991, 95, 97
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04-09-2021 KTTG: 13HQ-15HQ-1HQ-5HQ-4HQ-10HQ
Đặc biệt29855
Giải nhất28539
Giải nhì 81656 35270
Giải ba 52786 21877 28766
80636 88321 37142
Giải tư 2287 8360 9211 3355
Giải năm 9497 6858 4094
1111 9263 1312
Giải sáu 945 111 675
Giải bảy 38 80 06 35
ĐầuLô tô
006
111, 11, 11, 12
221
335, 36, 38, 39
442, 45
555, 55, 56, 58
660, 63, 66
770, 75, 77
880, 86, 87
994, 97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03-09-2021 KTTG: 10HP-15HP-1HP-8HP-2HP-9HP
Đặc biệt11660
Giải nhất20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
ĐầuLô tô
007, 09
113, 16, 19
222, 24, 24, 24, 24, 25, 27
3
446
554, 55
660, 63
774, 74
880, 80, 81, 83, 85, 86, 88
996
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02-09-2021 KTTG: 11HN-7HN-5HN-1HN-15HN-6HN
Đặc biệt77764
Giải nhất46570
Giải nhì 92077 43731
Giải ba 11539 32838 00741
00686 29751 38293
Giải tư 0734 2048 9688 5902
Giải năm 5943 8433 6675
2531 7940 9787
Giải sáu 655 119 853
Giải bảy 27 09 41 90
ĐầuLô tô
002, 09
119
227
331, 31, 33, 34, 38, 39
440, 41, 41, 43, 48
551, 53, 55
664
770, 75, 77
886, 87, 88
990, 93
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01-09-2021 KTTG: 7HM-13HM-18HM-11HM-2HM-9HM-15HM-16HM
Đặc biệt74627
Giải nhất86107
Giải nhì 46472 63884
Giải ba 48900 57694 72368
11536 98879 70707
Giải tư 6872 3269 2528 5621
Giải năm 1494 6278 0725
3466 2318 1615
Giải sáu 167 590 938
Giải bảy 06 71 56 85
ĐầuLô tô
000, 06, 07, 07
115, 18
221, 25, 27, 28
336, 38
4
556
666, 67, 68, 69
771, 72, 72, 78, 79
884, 85
990, 94, 94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31-08-2021 KTTG: 5HL-4HL-9HL-14HL-10HL-8HL
Đặc biệt49620
Giải nhất58109
Giải nhì 65030 17633
Giải ba 39935 68764 93760
68586 87529 67680
Giải tư 0673 1952 7711 4450
Giải năm 8492 8070 6657
3594 8893 5537
Giải sáu 597 440 566
Giải bảy 96 45 24 55
ĐầuLô tô
009
111
220, 24, 29
330, 33, 35, 37
440, 45
550, 52, 55, 57
660, 64, 66
770, 73
880, 86
992, 93, 94, 96, 97
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30-08-2021 KTTG: 12HK-2HK-5HK-3HK-14HK-9HK
Đặc biệt83986
Giải nhất61984
Giải nhì 71959 51392
Giải ba 00885 37574 77498
22788 28129 73126
Giải tư 1709 1388 8434 5743
Giải năm 2149 8023 4582
3272 1145 7245
Giải sáu 973 425 269
Giải bảy 48 45 32 74
ĐầuLô tô
009
1
223, 25, 26, 29
332, 34
443, 45, 45, 45, 48, 49
559
669
772, 73, 74, 74
882, 84, 85, 86, 88, 88
992, 98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29-08-2021 KTTG: 6HG-9HG-10HG-3HG-8HG-11HG
Đặc biệt58755
Giải nhất35778
Giải nhì 57087 16260
Giải ba 65463 02056 08406
09798 73043 82720
Giải tư 8967 8810 6297 6525
Giải năm 0262 3171 1911
9537 4409 2723
Giải sáu 263 935 524
Giải bảy 67 96 20 81
ĐầuLô tô
006, 09
110, 11
220, 20, 23, 24, 25
335, 37
443
555, 56
660, 62, 63, 63, 67, 67
771, 78
881, 87
996, 97, 98
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28-08-2021 KTTG: 5HF-6HF-8HF-7HF-9HF-1HF
Đặc biệt50509
Giải nhất96823
Giải nhì 95438 67362
Giải ba 06101 36817 08356
70684 30641 71561
Giải tư 0324 5817 5364 1563
Giải năm 5961 2931 2584
3068 2520 3384
Giải sáu 445 478 538
Giải bảy 30 80 98 74
ĐầuLô tô
001, 09
117, 17
220, 23, 24
330, 31, 38, 38
441, 45
556
661, 61, 62, 63, 64, 68
774, 78
880, 84, 84, 84
998
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27-08-2021 KTTG: 13HE-1HE-11HE-8HE-15HE-4HE
Đặc biệt69159
Giải nhất30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
ĐầuLô tô
000, 06, 09
112, 13
226, 27
3
440, 45, 45
554, 54, 58, 59, 59
665, 65
776, 79, 79
880, 84, 86, 87
990, 95, 99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26-08-2021 KTTG: 13HD-14HD-15HD-4HD-3HD-11HD
Đặc biệt88678
Giải nhất92187
Giải nhì 26158 56313
Giải ba 79389 44954 41834
75522 20496 76747
Giải tư 7727 1854 4970 5624
Giải năm 8260 4236 7006
9131 9055 4422
Giải sáu 440 870 446
Giải bảy 91 88 84 28
ĐầuLô tô
006
113
222, 22, 24, 27, 28
331, 34, 36
440, 46, 47
554, 54, 55, 58
660
770, 70, 78
884, 87, 88, 89
991, 96
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25-08-2021 KTTG: 2HC-3HC-9HC-8HC-14HC-1HC
Đặc biệt60589
Giải nhất21378
Giải nhì 27654 55105
Giải ba 45478 49790 35749
00196 55447 00851
Giải tư 7535 8532 0560 6658
Giải năm 7270 0286 4039
1011 1927 4705
Giải sáu 785 812 318
Giải bảy 27 83 30 90
ĐầuLô tô
005, 05
111, 12, 18
227, 27
330, 32, 35, 39
447, 49
551, 54, 58
660
770, 78, 78
883, 85, 86, 89
990, 90, 96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24-08-2021 KTTG: 4HB-15HB-8HB-2HB-10HB-1HB
Đặc biệt58389
Giải nhất98560
Giải nhì 19948 41318
Giải ba 20418 18891 31681
79614 23958 03193
Giải tư 8202 5651 6217 4457
Giải năm 5499 9310 2445
8227 7504 9870
Giải sáu 186 669 660
Giải bảy 11 46 65 24
ĐầuLô tô
002, 04
110, 11, 14, 17, 18, 18
224, 27
3
445, 46, 48
551, 57, 58
660, 60, 65, 69
770
881, 86, 89
991, 93, 99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23-08-2021 KTTG: 3HA-8HA-13HA-2HA-4HA-15HA
Đặc biệt58391
Giải nhất20528
Giải nhì 69366 25470
Giải ba 10911 62745 24082
87674 72432 41270
Giải tư 7536 4585 9858 4876
Giải năm 9263 2002 0947
4496 0780 9429
Giải sáu 566 438 731
Giải bảy 50 45 44 68
ĐầuLô tô
002
111
228, 29
331, 32, 36, 38
444, 45, 45, 47
550, 58
663, 66, 66, 68
770, 70, 74, 76
880, 82, 85
991, 96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22-08-2021 KTTG: 5GZ-4GZ-15GZ-8GZ-6GZ-14GZ
Đặc biệt98711
Giải nhất17016
Giải nhì 84610 57897
Giải ba 64837 56675 31785
37772 52792 09406
Giải tư 6559 5930 8597 1411
Giải năm 8162 7128 8506
0135 9901 1234
Giải sáu 990 669 518
Giải bảy 70 66 63 83
ĐầuLô tô
001, 06, 06
110, 11, 11, 16, 18
228
330, 34, 35, 37
4
559
662, 63, 66, 69
770, 72, 75
883, 85
990, 92, 97, 97

Đôi nét về XSMB 100 ngày gần nhất

XSMB 100 ngày là chuỗi bảng kết quả dài trong 100 ngày gần đây, đây là tập hợp dữ liệu trong 100 ngày miệt mài của robot AI tại ketquade.

Chỉ cầm 1 lần chạm nhẹ KQXMB 100 ngày đã hiện ra trước mắt bạn, tha hồ thống kê, nghiên cứu về các con số tiếp theo ngày mai.

Hướng dẫn xem thống kê XSMB 100 ngày gần đây

Bưới 1 : Truy cập vào ketquade, tiến tới khu vực sổ kết quả

Bước 2 : Bấm chọn xsmb 100 ngày để xem thống kê chi tiết kết quả xổ số miền bắc 100 ngày.

Ngoài 100 ngày mời bạn nghiên cứu thêm : XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày.

XSMB 100 ngày cập nhật liên tục và sớm nhất trong tất cả các trang tại việt nam rất mong đóng góp 1 phần nhỏ bé vào công cuộc nghiên cứu con số của bạn.