nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s666
nhà cái s666
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s666
Số tiền muốn lãi 1 ngày :
Số ngày nuôi (max 50 ngày) :  


Số tiền muốn lãi mỗi ngày : 50,000
Số ngày nuôi : 10

Bảng tính tiền nuôi lô.

NgàySố điểm đánhTiền bỏ raNếu lãi
11 điểm 23,00057,000
23 điểm 69,000148,000
35 điểm 115,000193,000
48 điểm 184,000249,000
512 điểm 276,000293,000
617 điểm 391,000302,000
725 điểm 575,000367,000
836 điểm 828,000419,000
952 điểm 1,196,000503,000
1073 điểm 1,679,000504,000
Tổng tiền bỏ ra : 5,336,000