nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s666
nhà cái s666
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s666
ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
03-12-20212 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
02-12-20214 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
01-12-20211 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần
30-11-20212 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
29-11-20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28-11-20215 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần7 lần
27-11-20212 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
26-11-20211 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần6 lần5 lần0 lần3 lần
25-11-20212 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
24-11-20212 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
23-11-20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
22-11-20213 lần0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần7 lần
21-11-20211 lần8 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần
20-11-20212 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
19-11-20215 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
18-11-20215 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
17-11-20211 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
16-11-20214 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
15-11-20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần5 lần
14-11-20214 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng52 lần59 lần56 lần51 lần59 lần32 lần55 lần52 lần59 lần65 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
03-12-20213 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
02-12-20213 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
01-12-20213 lần4 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
30-11-20213 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần
29-11-20217 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
28-11-20214 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
27-11-20212 lần3 lần0 lần1 lần6 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
26-11-20213 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
25-11-20213 lần2 lần3 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24-11-20215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-11-20212 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
22-11-20211 lần5 lần3 lần4 lần1 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần
21-11-20216 lần1 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
20-11-20211 lần6 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
19-11-20213 lần0 lần8 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
18-11-20216 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
17-11-20212 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16-11-20215 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
15-11-20211 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
14-11-20216 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng69 lần58 lần55 lần61 lần45 lần59 lần67 lần51 lần38 lần37 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
03-12-20211 lần8 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
02-12-20213 lần4 lần2 lần3 lần1 lần7 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
01-12-20210 lần6 lần1 lần6 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30-11-20210 lần5 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29-11-20213 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
28-11-20213 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
27-11-20212 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần6 lần4 lần
26-11-20213 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
25-11-20213 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
24-11-20211 lần5 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
23-11-20211 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần5 lần4 lần
22-11-20213 lần5 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
21-11-20214 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
20-11-20212 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
19-11-20213 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
18-11-20214 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17-11-20214 lần7 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
16-11-20215 lần4 lần0 lần4 lần6 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
15-11-20215 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
14-11-20213 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng53 lần71 lần46 lần57 lần48 lần54 lần56 lần53 lần48 lần54 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.