nhà cái mu90
nhà cái mu90
nhà cái qh88
nhà cái qh88
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái vz99
nhà cái 8xbet
nhà cái i999

Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 25-09-2022 (59509) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 26-09-2022 (93712) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 21-09-2022 (44823) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 23-09-2022 (79436) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 12-09-2022 (55448) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-09-2022 (08154) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 07-09-2022 (51169) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 19 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-09-2022 (76777) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-09-2022 (66581) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 19-09-2022 (62198) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 17-09-2022 (55890) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 20-09-2022 (50221) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 26-09-2022 (93712) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 21-09-2022 (44823) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 24-09-2022 (08154) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 16-09-2022 (48715) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 23-09-2022 (79436) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-09-2022 (76777) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-09-2022 (62198) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-09-2022 (59509) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 30-08-2022 (96955) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 27 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 02-09-2022 (03138) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 24 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 12-09-2022 (55448) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 26-09-2022 (93712) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 22-09-2022 (76777) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 21-09-2022 (44823) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 16-09-2022 (48715) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 19-09-2022 (62198) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 10-09-2022 (17535) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 16 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 25-09-2022 (59509) đến 27-09-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày92 ngày
chung phat
8xbet
m88
vz99
XĐóng
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88