nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s666
nhà cái s666
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s666

Thống kê chu kỳ đặc biệt, tần suất đặc biệt, độ gan, max gan

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 03-12-2021 (85507) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 01-12-2021 (62712) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 27-11-2021 (27824) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 30-11-2021 (71738) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 20-11-2021 (45344) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-11-2021 (85856) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 18-11-2021 (04960) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-11-2021 (47579) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 02-12-2021 (27587) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-11-2021 (36593) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 26-11-2021 (81610) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 12-11-2021 (04211) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 21 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 01-12-2021 (62712) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 25-11-2021 (64313) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 27-11-2021 (27824) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 16-11-2021 (41405) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-11-2021 (85856) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 03-12-2021 (85507) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 30-11-2021 (71738) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 21-11-2021 (47579) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-10-2021 (92046) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 37 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 30-11-2021 (71738) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 22-11-2021 (36593) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 01-12-2021 (62712) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 25-11-2021 (64313) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 02-12-2021 (27587) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 28-11-2021 (55988) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 03-12-2021 (85507) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-11-2021 (24880) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 08-11-2021 (94772) đến 04-12-2021 vẫn chưa ra là 25 ngày92 ngày

-Thống kê chu kỳ đặc biệt miền bắc, miền nam, miền trung. Tại mục này chúng tôi sẽ thống kê chu kì của giải đặc biệt theo đầu, theo đuôi, và theo tổng. Ví dụ ở đầu 1 bạn sẽ xem được ngày về gần nhất, số ngày đang gan đến hôm nay và số ngày khan nhiều nhất trong 1 chu kì.

- Hướng dẫn : chọn tỉnh thành bạn muốn tiếp đó kéo xuống đưới để xem thống kê theo đầu, đuôi và tổng.